Kufunwa ‘abadayisa’ ngemisebenzi kaMasipala

UMasipala weTheku usunxuse umphakathi ukuthi ubambisane nawo ukuze kubanjwe amaqola athengisa ngemisebenzi kaMasipala.

Lokhu kulandela izigameko lapho bekusatshalaliswa izikhangiso ezingombombayi zemisebenzi okuthiwa ngekaMasipala bese kuthi labo abasuke befuna imisebenzi bayalelwe ukuba baqale bakhokhe izimali kanti ababuzanga elangeni.

Lo Masipala usunxuse umphakathi ukuthi ubike ngalezi zikhangiso ezisolisayo kanjalo nalabo abeza kumalunga omphakathi nezethembiso zemisebenzi edayisayo ukuba babikele uhlaka lukaMasipala oluphenyayo enombolweni ethi – 0800202020 noma bashayele abakwa South African Police Service (SAPS) kwethi- 10111.

news@liveexpress.co.za

Related Posts