‘Azovalwa amabhilidi anganakiwe’

UMASIPALA weTheku ususabise ngokuthi uzogasela uphinde uvale thaqa amabhilidi akuleli dolobha anganakiwe abanikazi bawo.

Lo Masipala ukhala ngokuthi kunabanikazi bamabhilidi abasaqhubeka nokungayigqizi qakala imithetho yedolobha ephathelene nezindlu, okuhlanganisa isimo sokuphepha kanjalo nezempilo.

Mhla zingama-27 ku-Januwari 2015 uMasipala uthumele umyalezo oshubile ngekathi wenza isibonelo ngelinye lamabhilidi elisesimweni esingesihle neze eduze komgwaqo u-Joseph Nduli, owaziwa ngo-Russell Street, edolobheni iTheku.

Abaphathi bedolobha bagasele kungazelele muntu kuleli bhilidi elinamafasitela afile kanye namapulangwe aphansi asemadala futhi aseqala ukubola. Leli bhilidi elinephunga elingabekezeleleki belihlala abantu ababalelwa ngaphezulu kwama-500 nokuthiwa bebekhokha imali esukela kuma-R800 kuya kwi-R1200 ngenyanga.

Oyisikhulu esiphezulu kuMasipala weTheku, uHoosen Moolla, uthi obekwenza isimo sibe sibi kakhulu kuleli bhilidi ukuthi alinayo indawo ekhipha umoya kanye nezinsiza zokugeza ezisesimweni esifanelekile. Ngaphezu kwalokho liphinde libe ingozi uma kusha umlilo njengoba lingenayo indawo yokuphuma ubaleke uma kuqubuka umlilo.

Ngokusho kwedolobha angephezulu kwe-120 amabhilidi asohlwini lazovalwa ngenxa yokuphula imithetho eyahlukene yedolobha.

msizi@liveexpress.co.za

Related Posts