Kunxuswa abantu ukuba bonge amanzi

Njengoba sisaqhubeka nokuba sibi isimo sokuswelakala kwamanzi ezingxenyeni ezithize eNingizimu Afrika kanye nakwisifundazwe iKwaZulu Natali, uMasipala weTheku usunxuse umphakathi ukuba wonge amanzi.

Lo Masipala ukholwa ukuthi uma ngabe umuntu ngamunye engakwazi ukuthi anciphise izinga lokusebenzisa amanzi endaweni ahlala kuyo kungaba nomehluko omkhulu.

Lawa ngamasu angasiza ekongeni amanzi:

  • Lungisa umpompi ovuzayo ngokushesha. Beka ibhakede ngaphansi kompompi ovuzayo kuze kube uyalungiswa. Amanzi asebhakedeni ungabuye uwasebenzisele ezinye izidingo.
  • Phinda usebenzise amanzi ubusuvele uwasebenzisile ezintweni ezifana nokuchelela ingadi.
  • Vala umpompi uma ngabe uxubha.
  • Gwema ukushaya ithoyilethi singekho isidingo.

Okunye okubalukekile ukuthi kubikwe ngokushesha amanzi avuzayo kanjalo nokuqhuma kwamapayipi ukuze alungiswe ngokushesha

Abahlali bayacelwa ukuba bashayele inombolo esebenza ubusuku nemini u-0801313013, noma bathumele umyalezo nge-SMS ku-43554 ukuze babike izinkinga eziphathelene namanzi.

Olunye ulwazi: eThekwini Municipality.

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts