Kuhlongozwa izindawo zokugcina amagugu eThekwini

uMnyango wezamaCiko kanye namasiko esifundazweni iKwaZulu Natali usucele uMasipala weTheku ukuba uthole indawo efanele lapho kuzokwakhiwa khona imifanekiso (plaques) yezishoshovu zomzabalazo uGriffith kanye no-Victoria Mxenge eMlazi.

 

Khonamanjalo ihhovisi likaNdunankulu kwisifundazwe iKwaZulu Natali licele uMasipala weTheku ukuba uthole izindawo ezikhethekile kulo Masipala lapho kuzobekwa khona ama-statue, amatshe, izindonga kanye nezinye izikhumbuzo zamaqhawe omzabalazo. Kulezi zindawo kulindeleke ukuba kuhlonishwe u-Dorothy Nyembe, Dr Monty Naicker, Victoria Mxenge, Dr Pixley ka Isaka Seme kanye no-Moses Mabhida.

news@liveexpress.co.za

Related Posts