Uzodilikelwa yijele obedlwengula indodakazi angayizali

Uzodonsa iminyaka engama-25 ebhadla ejele umlisa wasoLundi emva kokulahlwa yicala lokudlwengula indodakazi yakhe angayizali eneminyaka eyi-16 ubudala.

Inkantolo  yasoLundi igwebe lo mlisa mhla zinhlanu ku-Febhuwari  2016 emva kokulalela kabanzi ukuthi ubewugila kanjani lo mkhuba.

Kuthiwa lo mlisa waqala ukudlwengula le ndodakazi kusukela ngoNovemba 2012 kanti lokhu ubekwenza uma ngabe unina wayo esemsebenzini.

Mhla zingama-30 kuNovemba 2014 kuthiwa umama wale ntombazane wafika ingekho ekhaya. Kuthiwa yafika emva kwesikhathi nokuyilapho unina ayibuza ukuthi ibikade ikuphi. Yabe isiphendula ngokuthi ibikade ihleli nabangani bayo. Kodwa-ke unina ayizange imgculise impendulo yendodakazi.

Waqhubeka nokuyipheka ngemibuzo kwaze kwaba imtshela ukuthi kungangcono ukuba baye emaphoyiseni khona izokwazi ukuvula kahle isifuba ngokwenzekile. Kwabe sekuyiwa khona emaphoyiseni nalapho okuthiwa indodakazi yafike yageqa amagula ngokudlwengulwa kwayo yilo baba wayo ongayizali.

Emva kwalokho kwavulwa icala lokudlwengula esiteshini samaphoyisa oLundi nokuyilapho okwabe sekungenelela khona uphiko lwe-Ulundi Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit ukuze luphenye kabanzi. Emva kophenyo umsolwa wagcina eboshiwe.

uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu Natali, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni uthi umsolwa akumfanele ukuhlala  nomphakathi wathi ukugwetshwa kwakhe kuzoba isifundo kwabanye abebesafuna ukugila le mikhuba.

news@liveexpress.co.za

Credit: Pixabay.com

Related Posts