Asibekeni izwe phambili: Zuma

uMengameli wezwe, uJacob Zuma, usenxuse amalunga ephalamende ikakhulukazi amaqembu aphikisayo ukuthi aziphathe ngendlela ebeka izwe phambili, hhayi imizwa yabo.

Ukusho lokhu ngenkathi kuyithuba lakhe lokuphendula kulandela imibuzo ebiphonswe ngamalunga ephalamende mayelana nenkulumo asanda kuyethulela isizwe, i-State of the Nation Address (SONA).

Kuzokhumbuleka ukuthi i-SONA esanda kwethulwa uMengameli yathola okukhulu ukuphazamiseka kulandela ukungaboni ngaso linye phakathi kwabamaqembu aphikisayo, ikakhulu i-Economic Freedom Fighters (EFF), kanye noSomlomo wephalamende, uBaleka Mbete. Umdonsiswano phakathi kukaSomlomo kanye namalunga e-EFF wathatha isikhathi esingangehora nokwalamula ukuthi i-EFF iphume ephalamende. uMengameli wacelwa izikhathi ezininingi uSomlomo ukuthi akahlale phansi, esephakathi nenkulumo.

Kule nkulumo yakhe uZuma uncome kakhulu isenzo somholi we-Democratic Alliance (DA), uMmusi Maimane, sokungenelela ngenkathi kusuka udweshu ephalamende. uMaimane waphakamisa ukuba inkulumo iqhubeke ngoba izigidi zabantu zilindile emakhaya.

“Kubalulekile ngoba sonke kumele sihlale sikhumbula ukuthi ukuba khona kwethu lapha akusikhona ukuzokwanelisa imizwa yethu. Kodwa kuwukuzomela abantu abasivotele. Silapha egameni labo. Abekho bona lapha. Uma ngabe bezwa ukuthi siyahlangana bayeka yonke into ukuze balalele ukuthi sizixoxa kanjani izinkinga zabo,” kusho uMengameli.

“Uma sekuyithi esikwenza kube nzima ukuthi balalele, ngicabanga ukuthi kukhona okungahambi kahle ngendlela esiqonda ngayo intando yeningi. Enye yezinto ezifundwa ngabantu ukuthi abaholi babo ababavotele baziphatha kanjani uma ngabe bekhekene nezinto ezibalulekile zezwe,” kusho uZuma.

uMengameli uqhube wathi lokhu akwakhi nje isithombe esibi kulele, kodwa nasemhlabeni wonke. “Singagcina sesingasabasizi abantu ekutheni bathathe okuthile kuthina ngendlela esiziphatha ngayo. Ngicabanga ukuthi kufanele sishintshe. Ngicabanga ukuthi asenzi okuhle kubavoti bethu. Abantu abathathe isinqumo sokusithumela lapha. Yini le abayifunda kuthina? “

uZuma ukhuthaze ukuba kube khona ukubumbana, ukuhloniphana, noma ngabe bayaphikisana wathi lokho kungamjabulisa kakhulu.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Credit: Flickr.com

Related Posts