Uphoxekile umsakazi kuhlehla icala

Uzwakalise ukuphoxeka umsakazi wesiteshi somphakathi, iZwi lo Mzansi 98.0 FM, kulandela ukuhlehliselwa umhla ziyi-7 kuMashi 2016 kwecala lakhe yinkantolo yeMantshi yase-Verulam, entshonalanga neTheku.

uSfiso Sibisi, nophinde abe nguMhleli wezindaba kulo msakazo, ubhekene namacala okulimaza impahla kanye nokulimaza umuntu. Kuthiwa wajikijela i-truck lenkampani ethutha izimpahla ezinze e-Phoenix, i-Tradeport. Kanti umonakalo owadaleka kuthiwa ulinganiselwa ku-R150 000.

Ekhuluma ne-LIVE Express emva kokuvela enkantolo uSibisi uthe udumele kakhulu ngokuhlehliswa kwaleli cala kube kungekho okwenzekile. “Ngiphoxekile ukuthi alukho olutheni olwenzekile. Sisalinde ukuthi basinike izitatimende zabo, sibone ukuthi baphetheni, nathi sibanike esinakho. Okwamanje nathi uhlelo lwethu asikakwazi ukuthi siluhlele kahle ngoba asazi ukuthi bathini. Namacala abakabi naso isiqiniseko sawo. Ziningi izinto ezenzekayo kuleli cala,” kusho uSibisi.

uMahlase uthi usewubheke ngabomvu umhlaka-7 wathi futhi uyabona ukuthi neMantshi isifuna liphothulwe leli cala. Ukusho lokhu njengoba iMantshi igcizelele ukuthi kufanele kuthi kushaya usuku lwecala abe eseqedile ukukhokhela ummeli ukuze icala lingezukuhlehliswa ngenxa yalokho.

Lo msakazi uthi nakuba lokhu kuyiphuzu elibalulekile kodwa uyancishwa ilungelo lakhe lokushintsha ummeli uma ngabe efisa.

uSibisi ushayela uhlelo lwezingxoxo phakathi kwehora lesithupha kuya kwelesikhombisa, i-Sfiso Sibisi Talks, phakathi nesonto.

msizi@liveexpress.co.za

Related Posts