Kugxekiwe ukuntshontshwa kwama-ARV’s

uMasipala weTheku usuphumele obala wagxeka ukutshontshwa kwemishanguzo edambisa igciwane lengculazi, ama-ARV’s ukuze isetshenziselwe ukwenza izidakamizwa.

Lokhu kulandela ukuboshwa kowesifazane oneminyaka engama-38 ubudala emva kokubhadanywa edayisa le mishanguzo nokubikwa ukuthi ubeyidayisa ngo-R1 000 ibhodlela ngalinye. Kuthiwa ubenamabhodlela angama-318 kanti ngokwenani lasemgwaqeni alinganiselwa angaphezu kwa-R300 000.

uSihlalo we-eThekwini District AIDS Council, nophinde abe ngu-Deputy Mayor, uNomvuzo Shabalala, ukushayele ihlombe ukuboshwa kwalo wesifazane. Uthi ukwebiwa kwemishanguzo kuphazamisa imizamo kahulumeni yokuqinisekisa ukuthi zonke izakhamizi ziyakwazi ukufinyelela osizweni lwezempilo lwamahhala.

“Njengezishoshovu zesandulela ngculazi kanye nengculazi akufanele sithule uma ngabe sibona izigameko ezifuze lezi.  Kumele sibhikishe futhi senze izwi lethu lizwakale ukuze izinto ezinje zingeke ziqhubeke nokwenzeka,” kusho uShabalala.

Ama-ARV’s asephenduke inyama kuleli njengoba ephinde asetshenziselwe ukuthaka isidakamizwa esidla lubi emalokishini ikakhulukazi entsheni, i-Whoonga noma i-Nyaope.

msizi@liveexpress.co.za

Related Posts