Izonyuswa ngo-R20 kuphela eyesibonelelo sezingane

uNgqongqoshe wezeZimali, u-Pravin Gordhan, umemezele ukuthi izonyuswa ngo-R20.00 nje kuphela imali yesibonelelo sezingane, isuka ku-R330 iya ku-R350 ngenyanga.

Lokhu ukumemezele ngenkathi ethula inkulumo yakhe ebibhekwe ngabomvu abantu bakuleli kanye nabatshali bezimali, i-Budget Speech.

Impesheni yasebekhulile yona izonyuka isuka ku-R1 415 iya ku-R1 505. Kodwa-ke eyalabo esebeneminyaka engaphezulu kwengama-75 ubudala, bona eyabo izonyuka isuka ku-R1 435 iye ku-R1 525.

Isibonelelo sabakhubazekile sona sizonyuka sisuka ku-R1 415 siye ku-R1 505 bese kuthi  eyesibonelele sezingane izingasenabazali  yona inyuke isuka ku-R860 iya ku-R890.

Njengoba bekulindelekile inyusiwe intengo yotshwala kanye nogwayi. Ubhiya uzonyuka ngo-11c u-340ml; iwayini elihlohlozayo linyuke ngo-59c u-750ml; ama-cider kanye nobunye utshwala obunezithelo buzonyuka ngo-11c u-340ml; ugologo wona uzonyuka ngo-R3.94c u-750ml.

Abantu ababhemayo sebezokhokha u-80c ngaphezulu uma bethenga iphakethe likasikilidi elinogwayi abangama-20 bese kuthi i-tobacco yona inyuke ngo-94c u-50g.

news@liveexpress.co.za

Credit: Wikipedia

Related Posts