Kulindeleke inqwaba yezikole kowamanzi

Kulindeleke izikole ezili-170 ukuba zihambele ingqungquthela yezamanzi, i-Water and Sanitation Student Conference, ezobanjelwa kwidolobha i-Theku mhla zintatu kuMashi 2016.

Kule ngqungquthela izikole ezahlukene zizokwenza izethulo kuphinde kube nenkulumo mpikiswano mayelana nenkinga ebhekene nezwe yokuswelakala kwamanzi. Bazophinde baveze imibono ngokuthi izwe lingawonga kanjani amanzi.

Le ngqungquthela ifika esikhathi lapho iNingizimu Afrika igqemeke ingozi engeqiwa ntwala ngesomiso esesibe nomthelela ongemuhle kuleli. iKwaZulu Natali ingesinye sezifundazwe ezishayeke kakhulu ngalesi somiso.

Abanikazi bamapulazi nabo badonsa kanzima njengoba kungekho zivuno kanti nemfuyo ifa ubuthaphuthaphu. Abanye sebeze baphoqeleka ukuba bayifake indalini ingakafi ngenxa yokonda kwayo.

Lesi somiso sesiphinde saba nomthelela omubi ekunyukeni kwentengo yokudla kuleli.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts