Abaholi bamanje sebelwela izikhundla – Mkhize

uMgcinimafa jikelele kwi-African National Congress (ANC), u-Dr Zweli Mkhize ugxeke indlela abaholi bamanje asebeziphatha ngayo emaqenjini wathi izimpi abazilwayo ezezikhundla, hhayi ngoba belwela ukusebenzela abantu.

uMkhize ubethula inkulumo ngenkathi kunesifundo salowo owayeyisishoshovu se-ANC, ongasekho, u-Archie Gumede.

Lo mholi uthi esikhathini samanje sekunenqwaba yezinhlaka okufanele  zisebenzele umphakathi kusuka kuhulumeni kanye nangaphandle kwahulumeni wathi kodwa into ebalulekile ukubeka abantu phambili. Uthi kubalulekile ukuthi abaholi bathembeke futhi baziphathe ngendlela efanele.

“Impi esiyibonayo kulo mzabalazo wabantu abazongenela izikhundla zobukhansela ayikho mayelana nokuthi ufuna ukuphatha kangcono. Imayelana nokuthi ufuna ukuthola isikhundla ngoba yonke enye into kumele ime uma ungasitholi isikhundla,” kusho uMkhize.

Uphinde wagxeka kakhulu imibhikisho yabafundi emanyuvesi wathi akufanele balimaze impahla. Uthi abantu abasha akumele bavumele noma ngabe yini ezoma phambi kwabo nemfundo. “Sithi kubantu abasha: yebo kunezinto eningajabulile ngazo. Yebo lezo zinto eningajabulile ngazo zidinga ukuvezwa, zibhekwe. Kodwa kungani ufuna ukucekela phansi impahla ebalulekile okumele ngabe isiza wena? Kungani nishisa izinto esikoleni,” kuqhuba uMkhize.

Ngale kwalokho uMkhize uchaze uGumede njengomholi owayehlukile kwabaningi futhi edle ngenhlonipho nesibindi. Uthi uGumede wayekholelwa kubumbano nokuthula.

Uphinde waveza nokuthi uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, umemezele ukuthi kuzokwakhiwa isichuse sika-Gumede wathi kuzofanele ukuthi abe-Archie Gumede Foundation bahlangane nezikhulu zikahulumeni ukuze kubhekwe ukuthi singabekwa kuphi lesi chuse.

Kodwa-ke uqhube wathi ukwakhiwa kwezichuse kukodwa akubalulekile wathi into ebalulekile ukuthi kube khona okufundwayo ngempilo kaGumede kanjalo nendlela ayeziphethe ngayo.

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts