Uyaqala umshikashika wokubhalisela ukuvota

Kulindeleke ukuthi kube impelasonto ematasatasa kwinhlangano eyangamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC), kanye namaqembu ezepolitiki kuleli njengoba kuzoqala ukubhalisela ukuvotela ukhetho lohulumeni basekhaya.

i-IEC ibilokhu izama ngayo yonke indlela ukunxenxa abantu ukuba baphume ngobuningi babo babhilise ukuvota.

Namaqembu ezepolitiki nawo awazibekile phansi njengoba esesabalalisa izikhangiso emgwaqeni kanye namapheshana atshela abantu ukuthi ababhalise ukuze bavotele wona.

Ukubhalisa kuzoqala mhlaka – 5 kuphinde kuqhubeke nangomhlaka-6 ku-March 2016. Kuzoqala kusuka ngehora lesi-8 ekuseni kuze kube ihora lesihlanu ntambama.

Abantu abaneminyaka eyi-16 ubudala noma ngaphezulu abakwazi ukubhalisela ukuvota kodwa kumele ube neminyaka eyi-18 ubudala ukuze ukwazi ukuvota. Kumele futhi ube yisakhamuzi sakuleli uphinde ube nomazisi (ID).

news@liveexpress.co.za

Related Posts