Usuzophela uWhatsApp kwi-BlackBerry, iNokia, i-Android ne-Windows

Inkundla yezokuxhumana eyigugu kuleli nasemhlabeni wonke, u-WhatsApp, sebezoyizwa ngendaba abanye abayisebenzisayo njengoba abanikazi bayo sebememezele ukuthi angeke isatholakala kwamanye amafoni adumile kuleli.

Ngokusho kwabaphathi bale nkampani, kuyothi kuqambe kuphela unyaka ka-2016, u-WhatsApp uzobe usuwumlando kwamanye amakhasimende awo.

Abantu abasebenzisa ama-BlackBerry, okuhlanganisa ne-BlackBerry 10, ama-Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1, Android 2.2 kanye ne-Windows Phone 7.1 yibona abazoshayeka ngalesi sinqumo njengoba abe-WhatApp bethi angeke besawaxhasa la mafoni asebaliwe.

Le nkampani ithi yize noma lama foni edlale indima ebalulekile emlandweni ka-WhatApp kodwa izinga lawo liphansi ukuthi angakwazi ukumelana nobucwepheshe osebuzotholakala kule nkundla yokuxhuma esikhathini esizayo.

“Lesi kube isinqumo esinzima obekumele sisenze, kodwa esihle ukuze sinike abantu izindlela ezingcono zokuxhumana nabangani, umndeni, kanye nezithandwa zabo besebenzisa u-WhatApp,” kuchaza le nkampani esitatimendeni esikwi-website yayo.

Lokhu kusho ukuthi abantu abasebenzisa la mafoni asebaliwe futhi abasebenzisa u-WhatApp kuzobaphoqa ukuthi bashaye iphakethe, bathenge amafoni amasha ukuze bakwazi ukuqhubeka nokusebenzisa le nkundla.

u-WhatApp uyigugu entsheni nakubantu asebekhulile imbala ngenxa yamanani aphansi uma uqhathaniswa nezinye izindlela zokuxhumana.

Ngenyanga ka-Febhuwari le nkundla ibihlanganisa iminyaka esiyikhombisa selokhu yasungulwa njengoba yaqala ukusebenza ngonyaka ka-2009.

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts