Izibhamu nezidakamizwa kudla lubi eLadysmith

Imikhankaso eyahlukene ebiqhutshwa amaphoyisa ezindaweni  ezakhele uThukela ubonise ngokusobala ukuthi izidakamizwa kanye nezibhamu ezingekho emthethweni kudla lubi kule ndawo.

Mhla ziyi-10 kuMashi 2016 ngezikhathi zehora lokuqala emini, uphiko lwe-Ladysmith Tactical Response Team (TRT), belumatasa kule ndawo ngenkathi luthola ulwazi mayelana nesibhamu esingekho emthethweni. Babe sebenikela e-Pieters nalapho befike babopha khona umlisa oneminyaka engama-26 ubudala emva kokutholakala nesibhamu sohlobo lwe-Rifle 303 kanye nezinhlamvu, okungekho emthethweni.

Ngosuku olufanayo, ngezikhathi zehora lesibili ntambama, amaphoyisa ase-Ladysmith abesebenza endaweni yase-Tsakane, e-Steadville, ngenkathi bebona umlisa obesolisa. Athe uma emisa imoto ukuze amseshe wavele wadla phansi. Abe esemsukela ngokushesha, ambamba, nokuyilapho emthole khona nesidakamizwa sohlobo lwe-whoonga kanye nephilisi le-mandrax.

Ngezikhathi zehora leshumi nanye emini, ngosuku olufanayo, amaphoyisa aseMatsheni alunywe indlebe ngomuntu odayisela izingane zesikole insangu kule ndawo. Umkhondo ubaholele eZwelisha, nokuyilapho bethole khona owesifazane oneminyaka engama-39 ubudala. Kuthiwa utholakale nenqwaba yamaphasela ensangu emzini wakhe. Ngaphezu kwalokho amaphoyisa aphinde asiphula ezinye izihlahla zomthunzi wezinkukhu ebezitshalwe egcekeni.

Mhla ziyi-11 kuMashi 2016, ngezikhathi zasekuseni, amaphoyisa ophiko lwe-Public Order Policing Unit abeqhuba umkhankaso eZakheni. Abe esesesha kwenye yezindlu endaweni yaseMziyonke nolapho ethole khona umlisa oneminyaka engama-35 ubudala nezibhamu ezintathu ezingekho emthethweni. Esinye salezi zibhamu bekwiyi-AK 47.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: SAPS

Related Posts