Uzonyuka ngo-4.4% umholo kaMengameli Zuma

Naphezu kokugxekwa ngamanye amaqembu aphikisayo ephalamende, kugcine kugunyaziwe ukunyuswa komholo waMengameli wezwe, u-Jacob Zuma.

i-Commission on the Remuneration of Public Office Bearers yaphakamisa ukunyuka komholo kaMengameli  ngo-5% nokuyisiphakamiso esidluliselwe kwiphalamende ukuba libhunge ngaso.

Amaqembu aphikisayo okubalwa kuwo i-Democratic Alliance (DA), i-Economic Freedom Fighters (EFF) kanye ne-Congress of the People (COPE) abengafuni nokuyizwa eyokunyuka kweholo likaZuma ethi akumfanele ukunyuselwa umholi futhi usemoshile.

i-EFF iphakamise ukuthi kwamholo kaZuma kumele umiswe ngokushesha ukuze akhokhe imali eyasetshenziswa ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe osenkandla. uFloyd Shivambu we-EFF uthi vele uMengameli uyakhokhelwa izindleko eziningi zakhe ngakho asikho isidingo sokuthi anyuselwe umholo.

Nokho i-Inkatha Freedom Party (IFP), National Freedom Party (NFP), United Democratic Movement (UDM) kanye ne-Agang SA ngamanye amaqembu angazange aphikisane nalokhu.

u-Narend Singh we-IFP ugxeke amaqembu aphikisayo ngokuthi angathi vu ngenkathi kunyuselwa amalunga ephalamende imiholo, nokusayindwe nguye uMengameli, kodwa aphikisane nokunyuselwa kwakhe.

NgoFebhuwari uMengameli wezwe wagunyanza ukunyuselwa kwezisebenzi zephalamende umholo ngo-4.4%.

Umholo kaZuma uzonyuka usuka ku-R2.75 million uye ku-R2.8 million ngonyaka. Lokhu kusho ukunyuka ngaphezudlwana kwa-R130 000 ngonyaka kusukela mhla lulunye ku-April 2016.

Njengokujwayelekile iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC) lisebenzise ubuningi balo ephalamende ngokuvota liqinisekisa ukuthi uMengameli ugcina enyuseliwe umholo.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts