Iminyaka engu-15 kowadlwengula umfana kamakhelwane

Ligwetshwe iminyaka eyishumi nesihlanu lidonsa ejele ibhungu lase-Pietermaritzburg kulandela ukulahlwa yicala lokudlwengula umfanyana oneminyaka eyisihlanu ubudala kwaNxamalala, e-Sweetwaters.

Kuthiwa umsolwa, oneminyaka eyi-18 ubudala, uwumngani omkhulu nomama walo mfanyana kanti futhi bathathana njengosisi nobhuti.

Ngenxa yalokhu kuzwana nokwethembana umama walo mfanyana ubenokuthi amshiye nomsolwa njalo uma ehamba ekuseni ukuze umsolwa ezomuphelezela uma eya esikoleni sezingane aphinde amlande futhi uma esebuya. Phezu kwalokho ubebuye amnakekele noma amgade futhi lo mfanyana kuze kube kubuya umama wakhe.

Kodwa-ke ngosuku lwamhla zingama-27 ku-Januwari 2016 kuthiwa umsolwa wenze okungalindelekile njengoba kubikwa ukuthi  wadlwengula lo mfanyana ngenkathi esele naye endlini yakhe.

Ngalo lolo suku kuthiwa umama walo mfanyana waqaphela ukuthi indodana yakhe yayenza ngendlela engajwayelekile nokwaholela ekutheni agcine eyihlome ngemibuzo. Kuthiwa indodana yahlanza konke yasho ukuthi umalume wayo uyena oyidlwengulile.

Umama womfana wabe esemusa kwadokotela ukuze ayohlolwa nalapho kwafike kwaqinisekiswa khona ukuthi ngempela lo mfanyana udlwenguliwe.

Emva kwalokho kwabe sekuvulwa icala esiteshini samaphoyisa e-Taylors Halt. Icala ladluliselwa kuphiko lwe-Plessislaer Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit ukuze kuphenywe kabanzi.

Umsolwa ubelokhu evela enkantolo izikhathi eziningi kwaze kwaba uyalivuma icala. Emva kokulahlwa yicala ugcine egwetshwe iminyaka eyi-15 ebhadla ejele.

uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu Natali, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni, unxuse izisulu zokudlwengulwa ukuthi zingalokothi zifele ngaphakathi kodwa zibikele amaphoyisa.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Pixabay.com

Related Posts