Bakhiyele izikhulu betelekela amaholo

Abasebenzi abaqoqa imfucuza ngaphasi kohlelo lwe-Expanded Public Works Programme  (EPWP) kuMasipala weTheku bathukuthele bakhiyela izikhulu zalo Masipala ebezizoxoxa ngodaba lwabo, eMlazi, eNingizimu neTheku.

Laba basebenzi bashiye phansi umsebenzi maqede basaphaza imfucuza kanye nezinye izinto ebezivimbela ukuhamba kwezimoto emgwaqeni.

Bakhala ngokuthi babanjiswa udonga uMasipala owabathembisa ngokubanyusela imiholo uphinde ubaqashe ngokugcwele.

Kuthiwa into ethukuthelise laba basebenzi ukuthi iMenenja kuMasipala, uSibusiso Sithole, ingafiki emhlanganweni obuhleliwe phakathi kwakhe nezisebenzi. Lokhu kuholele ekutheni bakhiphele ilaka labo kubasebenzi abebethunyelwe uMasipala ngokuthi babakhiyele ngengindi esangweni ukuze bangakwazi ukuphuma.

Ukuqoqwa kwemfucuza kuthiwa kuphazamiseke kuzo zonke izigceme eMlazi kanti uMasipala uthi wenza konke okusemandleni ukuze ulungise isimo.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts