Babhodla umlilo abalaleli ngokuboshwa komsakazi

Lubukeka lusekude ukuphela udaba lo msakazi wesiteshi somphakathi, Izwi lo Mzansi 98.0FM, kulandela ukuphinde aboshwe nokubekwa amanye futhi amacala ngempelasonto.

Lokhu kwenzeka esikhathini esingaphansi kwamasonto amathathu inkantolo yemantshi e-Verulam ihoxise amacala ayebekwe lo msakazi mhla ziyi-7 kuMashi 2016.

uSibisi wayebhekene namacala okulimaza impahla kanye nokulimaza umuntu esigamekweni okusolwa ukuthi wajikijela ngetshe i-truck lenkampani ezinze e-Phoenix, i-Tradeport , nokuthiwa sashiya umshayeli walo elimele kabi. Kuthiwa kwadaleka umonakalo ongango-R150 000 ngenxa yalesi sigameko.

La macala agcina echithiwe yinkantolo kulandela ubudididi obenzeka ngenkathi ummangali, u Jamale Abdi Mohamed, nongowokudabuka e-Somalia, ehlulwa ukuphendula imantshi ukuthi wasenza kanjani isitatimende. Inkukhu yavele yanqunywa umlomo ku-Mohamed nokwagcina sekuvela ukuthi iSingisi akasazi nokuthi kwasitatimende akazibhalelanga kodwa sabhalwa ngufakazi, okungowomdabu waseNdiya.

Laba bahluleka ukuchazela inkantolo ukuthi bebexhumana kanjani ngenkathi bebhalelana isitatimende nokuyinto iMatshi eyayigxeka kakhulu yathi ummangali kumele azibhalele isitatimende.

Esigamekweni sakamuva uSibisi uthi wathi ephuma nje ukosakaza uhlelo lwakhe lwezingxoxo olungena ngehora lesithupha kuya kwelesikhombisa ntambama, i-Sfiso Sibisi Talks, ngoLwesine mhla zingama-24 kuMashi 2016, wafika kwi-parking eselindwe yiphoyisa elamcela ukuba azinikele esiteshini samaphoyisa, e-Durban Central, mayelana namacala okusabisa nokwehlisa isithunzi.

Wagcina ekhishwe ngezikhathi zehora lesithathu ekuseni ngebheyili yamahhala njengoba kwaphinde kwavela ukuthi amacala abekwe wona akusiwo amacala okufanele uze uyolaliswa esitokisini ngawo kodwa kumele unikezwe usuku okumele uvele ngalo enkantolo.

Lo msakazi ukholwa ukuthi ukuboshwa kwakhe kwakamuva kuyitulo ebelihleliwe nobekuhloswe ngalo ukuthi adonse  izinsuku ezinhlanu esitokisini njengoba besekuqala impelasonto ende yePhasika.

Okunye uthi ukholwa ukuthi lokhu kusewukuqhubeka kwemizamo yokumvala umlomo ukuze engeke esazikhuluma izindaba zokuxhashazwa kwabasebenzi ikakhulukazi ezigamekweni ezithinta abomdabu waseNdiya.

Lo msakazi odume ngokuba nesibindi, ikakhulukazi uma ekhuluma izindaba ezithinta ipolitiki kanye nomphakathi, uthi uzinikele ukuthi aboshwe, athukwe, noma abulawe uma lokho kusho ukuphela kokuxhashazwa kwabamnyama, behlukunyenzwa abohlanga lwamaNdiya. “Ngiyazinikela uma kuwukuthi ukuboshwa kwami noma ukubulawa kwami kuyokwenza ukuthi abantu abamnyama bayeke ukuxhashazwa amaNdiya,” kubeka uSibisi ohlelweni iSfisi Sibisi Talks, ngoLwesibili ntambama.

Kundingeke ukuthi obephethe uhlelo, uMsajero Mbonambi, ehlise imimoya yabalaleli abebewotha ubomvu besho nokusho ukuthi sebelindele noma ngabe yini ikakhulukazi phakathi kwabo nabomdabu waseNdiya ngoba sebethule kwanela.

“Alikho izinyane lemvubu eliyodliwa yizingwenya kucwebe iziziba,” kusho umlaleli owaziwa ngoMal ‘ebomvu Hlomuka.

Egcina ukuvela enkantolo mhla ziyi-7 kuMashi 2016, uSibisi kwadingeka ukuthi angenelele ukwehlisa imimoya yabantu ababezothamela icala njengoba kwakuba khona izikhawu zokuphakama kwemimoya ngaphakathi enkantolo kanjalo nangaphandle.

uSibisi uzovela enkantolo yematshi e-Verulam, ngoLwesithathu mhla ziyi-30 kuMashi 2016 nalapho kulindeleke ukuthi abingelele imatshi.

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: www.izwi98fm.co.za

 

Related Posts