Kukhishelwane izibhamu kuteleka abamatekisi

Siye sashuba isimo ngenkathi kuqhubeka isiteleka sabamatekisi emarenki ehlukene, eThekwini, kulandela ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kosomatekisi bemizila ehlukene.

Lokhu kwenzeke ngenkathi iqulu lezinsizwa ebelilokhu lizulazula idolobha lonke litheleka erenki yamatekisi ahambela e-Hammarsdale. Leli qulu belihlome ngamawisa, izinduku, izinsimbi kanye namapulangwe. Belihamba libheka emarenki ehlukene kuleli dolobha ukuthi bakhona yini abangamagundane.

Phezu kokuthi lapho belifika khona belifike lithotshelwe yilabo abebesemarenki ngenxa yobuningi balo, kodwa kubukeka lifike inyanga iphelile kule renki yase-Hammarsdale.

Kube khona ukuxakazisana phakathi kwequlu ebelibhikisha nabalisa abambalwa abebe kule renki. Izinsizwa ezimbili ebezikule renki zivele zadonsa izibhamu futhi zingakhombisi ukwehlela ngezansi.

Lokhu kuthukuthelise kakhulu leli qulu lezinsizwa ebelihamba libhikisha, libuza ukuthi laba balisa  bakuthathaphi ukuthi babakhiphele izibhamu. Babe sebeqonda ngqo komunye wabo nogcine esehlehla, wabaleka.

Kuze kwalamula amaphoyisa ngokuthi adubule ngezinhlamvu zenjoloba ebhekise kubabhikishi ngenxa yokuthi bese besezithendeni zomunye wabalisa obephethe ivolovolo, befuna ukumudla luhlaza.

Emva kokuhlangana e-King Dinizulu Park, abaholi bemibhikisho baxwayise ababhikishi ngokuthi laba base-Hammarsdale banakho ukungabambisani nabo. Babe sebebaluleka ngokuthi baphindele khona ukuze babanxuse ukuthi bahambe kodwa bangabalwisi.

Okunye okuqaphelekile ukuthi leli qulu lezinsizwa alisondelanga nokusondela eduze nerenki yase-Berea, ngasesiteshini. Kule renki kuhlale kunonogada abahlale behlome beyizingovolo futhi abangafuni ngisho umuntu ozoma  eduze kwakhona, ikakhulukazi kulabo abasuke beme phezulu ezitebhisini.

Abagibeli bamatekisi basale dengwane ngoLwesithathu  kanti abanye baphoqelekile ukuthi bazimpintshe emabhasini kanye nasezitimeleni, obekugcwele ngokweqile.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts