UZuma kumele akhokhe eyaseNkandla – inkantolo

Inkantolo yomthethosisekelo, nokwiyinkantolo enkulu kunazo zonke kuleli, isishayele isipikili sokugcina odabeni oluyinzukayikeyi noseludonse isikhathi eside mayelana nemali eyasetshenziswa ngenkathi kwakhiwa noma kuqiniswa ezokuphepha emzini kaMengameli, u-Jacob Zuma, oseNkandla.

Lokhu kulandela ukufakwa kwalolu daba kule nkantolo ukuze icacise ukuthi kuyimpoqo yini ukuthi uMengameli alandele izincomo ezenziwa uMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, nalapho ayeluluke khona ngokuthi uMengameli kumele ayikhokhe ingxenye yemali eyasetshenziswa eNkandla njengoba ezinye izinto kwavela ukuthi azihlangene nezokuphepha.

Bekulokhu kunenkulumo mpikiswano phakathi kukaMengameli, iminyango ethintakayo kuhulumeni okubalwa owezamaphoyisa kanye nowokusebenza komphakathi, yiqembu elibusayo kanye namaqembu aphikisayo.

i-Economic Freedom Fighters (EFF), kanye ne-Democratic Alliance (DA) bebelokhu bemile kwelokuthi uZuma kumele ayikhokhe imali yaseNkandla.

Ngakolunye uhlangothi uZuma yena ubelokhu ethi angeke akhokhe ekubeni engazi ukuthi kumele akhokhe malini. Wayekusho lokhu njengoba ikomiti elaliholwa uNgqongqoshe wezamaphoyisa, uNathi Nhleko, kwakuyilo okwakulindeleke ukuthi litshele uMengameli ukuthi imalini okumele ayikhokhe eyasetshenziswa njengoba kukhona ezinye izinto ezenziwa ngemali yabakhokhi bentela ezingahlangene nokuphepha.

Kodwa-ke leli komiti lakhipha umbiko wokuthi akukho ngisho isenti okumele likhokhwe uZuma.

Lokhu yikho okwaholela ekutheni i-EFF kanye ne-DA base lolu daba kule nkantolo yomthetho sisekelo.

iNhloko yamajaji, u-Mogoeng Mogoeng, ikhiphe isinqumo ngoLwesine, nalapho iqale ngokucacisa ukuthi izincomo zoMvikeli woMphakathi kuyimpoqo ukuthi zilandelwe. Uthi ukuhluleka kukaMengameli ukulandela izincomo zoMvikeli woMphakathi akuhambisani nomthethosisekelo.

Le nkantolo ibe isiluleka ngokuthi kumele umnyango wezezimali uthole ukuthi imalini efanelekile eyasetshenziswa ngenkathi kwakhiwa izinto ezingahlangene nezokuphepha okubalwa kuzo indawo yezivakashi, isibaya sezinkomo, isilugu sezinkukhu, i-swimming pool kanye ne-amphitheatre.

Inkantolo ikucacisile ukuthi uZuma kumele azikhokhele ngokwakhe le mali.

uMnyango wezezimali ubekelwe izinsuku ezingamashumi ayisithupha  ukuthi ubikele inkantolo ngokuthi yimalini okumele ikhokhwe uMengameli.

Uma ngabe esazisiwe uMengameli ukuthi yimalini okumele ayikhokhe, uyobe esenikezwa  izinsuku ezingama-45 ukuthi akhokhe le mali.

Le nkantolo iphinde yathola nokuthi iphalamende nalo laphula umthethosisekelo ngenkathi linquma ukuthi uZuma akaphoqelekile ukuthi alandele izincomo zoMvikeli woMphakathi ngakho isinqumo salo asilungile futhi sizobekwa eceleni.

uMengameli uZuma, iphalamende kanye noNgqongqoshe wezamaphoyisa, uNhleko, yibona abayalelwe ukuba bakhokhele izindleko zecala njengoba kade kuyibo abebemangalelwe.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

 

Related Posts