I-ANC ithi igculisekile ngencazelo kaZuma

Iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), selizwakalise ukugculiseka ngencazelo kaMengameli wezwe futhi onguMengameli wayo i-ANC, u-Jacob Zuma, mayelana nodaba lwaseNkandla.

Lokhu kulandela isinqumo senkantolo yoMthethosisekelo enqume ukuthi uMengameli akazange ahloniphe futhi alandele umthethosisekelo wezwe ngokushaya kwakhe indiva izincomo zoMvikeli woMphakathi ngodaba lwaseNkandla.

uMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, wathola ukuthi uMengameli wahlomula ngendlela engafanele ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla njengoba ezinye zezinto ezenziwa ngemali yabakhokhi bentela kwatholakala ukuthi azihlangene nezokuphepha

i-ANC ithi iyakwemukela ukuxolisa kukaMengameli Zuma yathi lokhu kukhombise ukuzehlisa kukaMengameli. Ithi uMengameli uyiqinisekisile i-ANC ukuthi uzolandela isinqumo senkantolo aphinde aqinisekise ukuthi iyalandelwa yonke imiyalelo yaso.

“i-ANC igculisekile ukuthi ibingekho inhloso ngasohlangothini lukaMengameli njengoba yena qobo lwakhe esesho njalo. Ngaleyondlela sesizwile futhi siyakwamukela siphinde sikubonge ukuxolisa kukaMengameli ezweni. Bekubalulekile ukuthi uMengameli azehlise futhi axolise esizweni,” kubeka uNobhala Jikelele we-ANC, u-Gwede Mantashe.

uMantashe uthi amaqembu aphikisayo asenze ihaba isinqumo senkantolo wathi futhi ayikho into entsha ngokuthi afune uMengameli ehle esikhundleni njengoba ehlale ekwenza minyaka yonke. Uthi bona njenge-ANC lesi senzo samaqembu aphikisayo asisabamangazi.

Uqhube wathi njengoba abamaqembu aphikisayo belokhu befuna ukuthi i-ANC imsuse uMengameli yingoba bafuna ukuthi ihlukane phakathi wathi bona ngeke baze bathathe izinqumo ukuze bajabulise amaqembu aphikisayo.

uMantashe ube esemema zonke izinhlaka zomphakathi ezingathanda ukuxoxisana nabo ngalolu daba noma nangabe yini enye ukuthi zisondele kwi-ANC, zingagcini nje ngokumemeza kude.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts