Eminye imizamo yokuketula uZuma ePhalamende

Amaqembu aphikisayo azophinde enze eminye imizamo yokuketula uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, esihlalweni sobuMengameli njengoba kulindeleke ukuthi avotele ukungamethembi, ephalamende, ngoLwesibili.

Lokhu kulandela isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo nethole ukuthi uMengameli waphula uMthethosisekelo ngokushaya indiva umbiko woMvikeli woMphakathi mayelana nemali eyasetshenziswa ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla.

uMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, wathola ukuthi uMengameli wahlomula ngokungafanele ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe njengoba kwavela ukuthi ezinye zezinto ezenziwa ngemali yabakhokhi bentela azihlangene nezokuphepha. Wabe esencoma ukuthi uMengameli ayikhokhe ingxenye ethize yale mali.

Ibalelwa ku-R246 million imali eyasetshenziswa ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha eNkandla.

Manje iqembu le-Democratic Alliance (DA) selifake isiphakimiso ephalamende ukuze amalunga ephalamende avotele ukungamethembi uMengameli ngenhloso yokuthi aketulwe.

i-Economic Freedom Fighters (EFF) isiphumele obala ukuthi izoseseka lesi siphakamiso njengoba leli qembu selikusho kaningi ukuthi limufuna ehambile uZuma lathi futhi alisamuthathi njengoMengameli wezwe.

Lona kuzobe kungesiwona umzamo wokuqala wamaqembu aphikisayo wokuthi kuketulwe uZuma ngevoti ephalamende. Kodwa-ke yonke le mizamo iyaye ihluleke ngenxa yobuningi bamalunga eqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC) ephalamende, nahlale evota ngobuningi bawo, ukuze enze isiqiniseko sokuthi amaqembu aphikisayo awaphumeleli.

Njengoba abamaqembu aphikisayo bazi kahle kamhlophe ukuthi abasoze balibona elidlalayo uma bengakutholi ukwesekwa uKhongolose, manje sebezama ukunxusa amalunga e-ANC ukuthi aweseke.

Okunye ukuthi amaqembu aphikisayo afuna ukuthi ukuvota kube yimfihlo njengoba ekholwa ukuthi  lokhu kuzonikeza ithuba amalunga e-ANC avumelana nabo ukuthi abeseke kodwa kungabonakali. Bakholwa ukuthi uma kuvotwa ngokuphakamisa izindla amalunga e-ANC, angathanda ukubeseka, angakuthola kunzima ukwenza njalo ngoba kuzobona wonke umuntu.

Khonamanjalo yize noma silokhu sinyuka isibalo salabo abamufuna ehambile uZuma, okubalwa nalabo abangaphakathi kwi-ANC, kodwa balokhu bevela nalabo abakhombisa ukumeseka.

i-ANC Youth League, i-ANC KwaZulu Natali, kanye ne-ANC e-Eastern Cape bangabanye asebephumele obala ngokuthi basameseka uZuma.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

 

Related Posts