I-EFF isongela uMbete ngokumfaka enkantolo

Iqembu le Economic Freedom Fighters (EFF) selisongele uSomlomo wephalamende, u-Baleka Mbete, ngokuthi lizomfaka enkantolo kulandela ukunqaba kwakhe ukuthi ahoxe ekutheni angamele inkulumompikiswano ebiqhubeka mayelana nokususwa esikhundleni kukaMengameli wezwe, uJacob Zuma.

Inkulumompikiswano yokususwa kukaZuma kwesobuMengameli ibe yisicelo esifakwe yi-Democratic Alliance (DA) ephalamende kulandela isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo nenqume ukuthi uMengameli waphula uMthethosisekelo ngokushaya kwakhe indiva umbiko woMvikeli woMphakathi ngemali eyasetshenziswa ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla.

Le nkantolo iphinde yathola ukuthi iphalamende nalo lawuphula uMthethosisekelo ngokuhluleka ukuqinisekisa ukuthi izincomo zoMvikeli woMphakathi ziyalandelwa.

Ikomiti lephalamende lamthola emsulwa uMengameli lathi izincomo zoMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, ziyizincomo nje, ngakho akuphoqelekile ukuthi zilandelwe.

Kungalesi sizathu-ke abamaqembu aphikisayo becele ukuthi uSomlomo walo iphalamende, uBaleka Mbete, ashenxe ekwengameleni inkulumompikiswano ngodaba lokususwa kukaMengameli.

Abamaqembu aphikisayo basole uSomlomo ngokuthi akasiye umuntu ofanele ongasingatha le nkulumompikiswano ngoba nguye uSomlomo wephalamende elitholwe yinkantolo ukuthi liphule uMthethosisekelo.

uSomlomo ube esecela iphalamende ukuba lithathe ikhefu ukuze athole ukwelulekwa njengoba kade ulokhu uqhubeke njalo umsindo wabamaqembu aphikisayo abefuna ashenxe.

Kodwa-ke uMbete ugcine ezishaye indiva izikhalo zabamaqembu aphikisayo wacela ukuba kuqhutshekwe nomsebenzi wosuku.

Yilapho umholi we-EFF, u-Julius Malema, ebe esetshela khona uMbete ukuthi kuzofanele alindele amaphepha asenkantolo njengoba enqabile ukuhoxa ekusingatheni le nkulumompikiswano.

“Somlomo ohloniphekile, ngifisa ukukuveza ukuthi ukuqhubeka kwakho nokusingatha le nkulumo mpikiswano emayelana nokususwa kwaZuma, kudala ukushayisana kwemizwa. Futhi ngiyasihlonipha isinqumo sokuthi unqabile ukuhoxa ngakho isona sizathu leso sokukufaka enkantolo,” kusonga uMalema.

uMalema uphinde wawatshela uSomlomo ukuthi uzohlulwa enkantolo aphinde ayalelwe ukuthi akhokhe izindleko zecala. Uthi ngaleyo ndlela uzobe efaka iphalamende kwezinkulu izindleko.

“Ngakho ngamafushane Somlomo, uzowathola amaphepha enkantolo,” kugoqa uMalema.

uMbete uthe ukuzwile okushiwo uMalema.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

 

Related Posts