Kuphakame imimoya kuphikiswana ngoZuma

Iye yaphakama imimoya yamalunga ephalamende ngenkathi  kunenkulumompikiswano mayelana nokususwa esihlalweni kukaMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, kulandela isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo nenqume ukuthi uMengameli waphula uMthethosisekelo ngokuziba umbiko woMvikeli woMphakathi ngemali eyasetshenziswa kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla.

Umsindo ususwe ukuthi abamaqembu aphikisayo bebefuna ukuthi uSomlomo wephalamende, uBaleka Mbete, ahoxe ekusingatheni le nkulumompikiswano, bemsola ngokuthi uzokwenzelela futhi nguye ohola iphalamende elatholwa yinkantolo ukuthi liphule uMthethosisekelo wezwe.

“…ngaleyo ndlela uyingxenye yobugebengu obenzeka. Bengizokucela Somlomo, ukuze sibuyise ukwethembeka kwaleli phalamende, ukuthi uthathe isinqumo sokucela uSekela Somlomo ukuthi kube nguye owengamela le nkulumo mpikiswano namhlanje,” kusho uSotswebhu we-Democratic Alliance (DA), u-John Steenhuisen.

Kube sekungena uSotswebhu we-African National Congress (ANC), u-Jackson Mthembu, evikela uSomlomo. “Isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo siyisinqumo esiphikisana nephalamende. Izincomo zaso zikwiphalamende, kuthina sonke, hhayi ukuphikisa uSomlomo,” kusho uMthembu.

“… futhi okunye ngicela wena Somlomo ukuthi unqume ukuthi ngempela awukho umthetho kuMthethosisekelo wethu othi kumele uhoxe, ngakho qhubeka wengamele le ndlu,” kuqhuba uMthembu.

Umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, akabange esakwazi ukuzibamba nokulinda ukuthi anikwe ithuba uSomlomo. “Cha, awusiye umuntu othembekile ukuthi asingathe lolu daba. Angeke ngitshelwe uwena ukuthi ngihlale phansi. Awukulungele ukungitshela ukuthi angihlale phansi. Awusiye uSomlomo oqondile,” kusho uMalema.

“Awusiye uSomlomo la. Awunalo ilungelo lokuhlala lapho uhleli khona. Uhleli lapho ngokungemthetho. Uphule uMthethosisekelo wezwe laseNingizimu Afrika; awakulungele ukuhlala lapho uhleli khona. Uwena lo owawuvikela uZuma. Sixoxa ngoZuma manje. Asikwazi ukuthi singaxoxa ngoZuma kunguwe owengamele lolu daba,” kusho uMalema, obengasabambeki.

Umholi we-Congress of the People (Cope), u-Mosia Lekota, naye uhambe kulawo mazwi. “Siyakucela Somlomo, vumela omunye umuntu ukuthi asingathe lolu hlelo ukuze kube khona ukulingana; ukuze sigculiseke ukuthi sisingethwe ngobulungiswa,” kusho u-Lekota.

uSomlomo wale waphetha ukuhoxa. “Njengamanje ayikho into ekumthethosisekelo noma enkantolo engifuna ukuba ngihoxe. Isinqumo sikhiphe umyalelo othinta iphalamende,” kusho uMbete.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

 

Related Posts