Kulindeleke izithunywa ezingu-20 000 koweNgculazi

Izithunywa ezingaphezulu kuka-20 000 ezivela emazweni ehlukene emhlambeni zilindeleke ukuthi zitheleke ngobuningi bazo engqungqutheleni yokubhunga ngesifo seNgculazi ezobanjelwa edolobheni iTheku mhla ziyi-18 ku-July 2016.

ngoLwesihlanu leli dolobha belibungaza izinsuku eziyi-100 ngaphambi kokuba kuqale le ngqungquthela ezodonsa izinsuku ezinhlanu njengoba iyoze iphele mhla zingama-22 ku-July 2016.

Le ngqungquthela izobe isishaya ibuya kuleli njengoba eyokuqala yayingonyaka ka-2000 nokwaba ingqophamlando njengoba kwaba ngeyokuqala ngqa ezwenikazi i-Africa.

Isifundazwe iKwaZulu Natali kanjalo nedolobha iTheku bathi sebemi ngomumo ukuthi basingathe lo mcimbi wamazwe ngamazwe nokuzobe sekungowamashumi amabili nanye selokhu waqala.

Izinhlangano zomphakathi, izishoshovu zegciwane leNgculazi, izikhulu zikahulumeni kanye namalunga omphakathi babambe imashi ezitaladini zedolobha nalapho bebeshumayela ivangeli lokuthi kuthi kuqambe kushaya unyaka ka-2030 libe seliwumlando leli gciwane kuleli.

Phakathi kwezinye zezikhulu ebezihambele lo mcimbi kubalwa uNdunankulu KwaZulu Natali, uSenzo Mchunu; uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu Natali, u-Dr Sibongiseni Dhlomo; uNgqongqoshe wezokuBusa ngokubambisana kanye neZindaba zoMdabu KwaZulu Natali, uNomusa Dube-Ncube; uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu Natali, uWeziwe Thusi kanye neMeya yeTheku, u-James Nxumalo.

uNxumalo uthi kubalulekile ukubanjelwa kwalo mcimbi KwaZulu Natali njengoba kungesinye sezifundazwe esinezigameko eziningi zokutheleleka ngeNgculazi kuleli.

u-Professor Olive Shisana, onguSihlalo wale ngqungquthela, uthi nakuba iNingizimu Afrika seyihambe ibanga elide ekulweni nalesi sifo kodwa izinto sekumele zenzeke ngokushesha manje.

Lo mcimbi uzobe use-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC).

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts