I-ANC yakha amathoyilethi angenazindlu – DA

Iqembu eliphikisayo i-Democratic Alliance (DA) seligxeke iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) ngokuhluleka ukuletha izidingo kubantu bakuleli.

u-Athol Trollip, we-DA, uthi ngaphansi kobuholi bukaKhongolose ulokhu wehle njalo umgqigqo wezwe wokuqhubekela phambili.

Uthi kuyihlazo ukuthi uhulumeni oholwa yi-ANC wakha izindlu ezingenamathoyilethi, uphinde wakhe amathoyilethi angenazindlu. “Wake walibona ihlazo elinjalo bantu bakithi?,” kubuza uTrollip kwizinkulungwane ngezinkulungwane zabalandeli be DA abebezothamela umcimbi wokwethulwa kwasomqulu wezethembiso zokhetho (Manifeso) e-Rand Stadium, e-Johannesburg.

“Intsha yethu ifundiswa kanzima ngabazali bayo. Uma beqeda ukufunda kanzima bayohlala emakhaya, eceleni kwabazali, bachithe isikhathi sabo bedla izidakamizwa notshwala. I-DA izosishintsha leso simo.

u-Trollip nguye omele i-DA esikhundleni sokuba yiMeya kuMasipala wase-Nelson Mandela Bay nokuwuMasipala leli qembu ekade laqala ukuwuconsela amathe.

Uthi i-DA ifuna ukushanela kwasani koMasipala bakuleli njengoba kuza ukhetho lohulumeni basekhaya. “Sizoqala kuleli dolobha ngokuthatha i-Johhanesburg, bese sithatha iTshwane, bese sithatha i-Nelson Mandela Metro,” kusho u-Trollip.

u-Trollip uthi yize noma kwaba nethemba elikhulu ngokuqanjwa kwaMasipala i-Nelson Mandela Bay Metro, ngalowo owaba nguMengameli wokuqala ngaphansi kwentando yeningi, u-Nelson Mandela, kodwa wonke lawo mathemba kanye nezethembiso sekuvele kwamuka nezikhukhula ngenxa yokungaphathi kahle kanye nokukwebhana kosopolitiki kuleli dolobha.

i-DA ibithula usomqulu wayo wezethembiso zokhetho (Manifesto) njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya oluzokube lumhla zintathu ku-August 2016.

Leli qembu lithembisa ukuletha ushintsho kuleli okubalwa ukudalwa kwamathuba emisebenzi kanjalo nokuqeda inkohlakalo.

views@liveexpress.co.za

news@livvexpress.co.za

Related Posts