Kulindeleke izinkulungwane kowe-Manifesto ye-EFF

Izinkulungwane zamalunga kanye nabalandeli be-Economic Freedom Fighters (EFF) abaqhamuka ezifundazweni ezihlukene ezweni kulindeleke ukuthi batheleke ngobuningi enkundleni yezemidlalo, i-Orlando Stadium, e-Gauteng, njengoba leli qembu lizobe lethula usomqulu walo wezethembiso zokhetho (manifesto), ngoMgqibelo.

Lo somqulu we-EFF ulandela owe-Democratic Alliance (DA) obuwethulwa ngempelasonto eyedlule e-Rand Stadium, e-Johannesburg. i-DA yilona qembu lesibili ngobukhulu kuleli bese ilandelwa yi-EFF nokuyiqembu lesithathu ngobukhulu ezweni.

Ngaphambi kokuba kwethulwe usomqulu we-DA, iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) yilona elazihola phambili ngokwethula owalo usomqulu kuqala enkundleni yezemidlalo i-Nelson Mandela Bay Stadium, e-Eastern Cape.

Yize noma babephume ngobuningi abantu ukuzolalela usomqulu we-ANC, owawethulwa nguMengameli weqembu u-Jacob Zuma, kodwa kwabonakala izihlalo ezibomvu ezingenabo abantu nokuyithambo amaqembu aphikisayo abe esegiya ngalo.

Lokhu kwenza ukuthi kugcine sekukhulunywa kakhulu ngokungagcwali kwenkundla njengoba i-ANC yayithembisile, okunokuthi kukhulunywe ngenkulumo yosuku.

Ngakolunye uhlangothi i-DA nayo iphinde yabukaniseka nezwe njengoba yahluleka ukugcwalisa inkundla i-Rand Stadium. Leli qembu lamboza izihlalo ngamashidi amakhulu anemibala yeqembu nokwabonakala njengemizamo yokufihla ukuthi abantu abanele ukuthi kugcwale inkundla.

Umcimbi we-EFF uzobe ubhekwe ngabomvu ukuthi abalandeli bayo bazokwazi yini ukugcwalisa inkundla ikakhulukazi njengoba u-Commander in Chief (CIC) wayo agxeka i-DA ngokumboza inkundla ngezihlalo ngoba ingenabo abantu abanele. Waphinde wagxeka ne-ANC ngokuthi ukuhluleka kwayo ukugcwalisa inkundla kuyizinkomba zokuthi leli qembu seliyafa.

Okunye, okuzobe kubhekwe ngabomvu ukuthi inkulumo kaMalema angeke yini ibe namagama athathwa njengalumelayo kulandela inkulumo yakhe ebe sematheni lapho exwayise uhulumeni weqembu elibusayo ukuthi uma ulokhu uqhubeka nokusebenzisa udlame ukulawula imibhikisho enokuthula noma kube khona ukukhwatshwaniswa kokhetho, i-EFF angeke isakubekezelela futhi iyolwa ngezandla nangesibhamu.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

 

Related Posts