Ngaphandle kwe-ANC leli zwe lizoba senkingeni: Zuma

uMengameli we-African National Congress (ANC) nophinde abe nguMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, uthi ngaphandle kwaleli qembu elibusayo, lisemandleni, iNingizimu Afrika ingaba kwenkulu inkinga.

uZuma ukusho lokhu ngenkathi ethula inkulumo emcimbini wokugujwa kosuku lwabasebenzi mhla lulunye ku-May 2016, eMamelodi, ePitoli.

Utshele abantu abebeze kulo mcimbi ukuthi imithetho eminingi evikela abasebenzi futhi ebanikeza namalungelo, yalethwa uhulumeni weqembu elibusayo, i-ANC.

“Sinemithetho eqinile yezabasebenzi, evikela abasebenzi ekuxhashazweni ngalendlela yokuthi labo abakwenzayo abavumelani nathi. Bayayigxeka le mithetho ngokuthi inonswinyo olukhulu. Baze bakhulume nangemithetho eqine kakhulu yabasebenzi engabavumeli labo abaqashayo ukuthi benze abakuthandayo ngabasebenzi,” kusho uZuma.

“Ngabe le mithetho ikhona ngaphandle kwahulumeni we-ANC? Cha. Futhi ngaphandle kwe-ANC isemandleni, leli zwe lizoba senkingeni enkulu,” kuxwayisa uZuma.

uZuma usho kanjena nje umbango wokuhola leli zwe ushisa phansi ikakhulukazi njengoba kuza ukhetho lohulumeni basekhaya mhla zintathu ku-August 2016.

Ngale kwalokho kulindeleke ukuthi ushube kakhulu umbango wokuhola leli zwe njengoba  kubhekwe okhethweni lukazwe lonke ngo-2019.

Iqembu lesibili ngobukhulu i-Democratic Alliance (DA) linethemba lokuthi lingase lidle umhlanganiso ngo-2019 ukuze kube yilo ephatha leli zwe.

Ngakolunye uhlangothi iqembu lesithathu ngobukhulu kuleli, i-Economic Freedom Fighters (EFF), ithi yona inguhulumeni oselinde ukuthatha izintambo zokuhola leli zwe uma kufika u-2019.

ngoMgqibelo amalunga kanye nabalandeli be-EFF bebegcwele phama enkundleni yezemidlalo, i-Orlando Stadium, e-Soweto, nalapho kade lethula khona usomqulu walo wezethembiso zokhetho.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts