Angeke ngibaphendule abantu abanhlanhlathayo: Zuma

uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, utshele iphalamende ukuthi angeke aze azihluphe ngokuphendula abantu ‘abanhlanhlathayo’.

uZuma ukusho lokhu njengoba kade kuyithuba lakhe lokuphendula imibuzo yamalunga ephalamende kulandela isabelo sezimali esethulwe yihhovisi lakhe ngoLwesithathu.

Isimo siye sashuba ephalamende, kwaphakama nemimoya emva kwemidonsiswano phakathi kwabamaqembu aphikisayo, yiqembu elibusayo kanye noSomlomo wephalamende, uBaleka Mbete.

i-EFF ibishaya phansi ngonyawo ithi uZuma akufanele avunyelwe ukuthi akhulume ephalamende ngoba imsola ngokuphula uMthethosisekelo.

uSomlomo wephalamende ugcine ebize abezokuvikela ephalamende ukuba bayikhiphele ngaphandle i-EFF emva komdonsiswano omude nokujikijelana ngamazwi.

Kuphinde kwaba nomunye umdonsiswano ngenkulumo ebithulwa umholi we-Democratic Alliance (DA), uMmusi Maimane, njengoba esole uZuma ngezinto eziningi okubalwa kuzo ukumbiza ngesigebengu, wathi uyinkunzi yesela waphinde wamsola nangokuthi uZuma uyena owahlomula kakhulu ngesivumelwano esingundabamlonyeni sokuthengwa kwezikhali nesabiza ama-billions amarandi, i-Arms Deal.

“Somlomo ohloniphekile, ngicabanga ukuthi sengiyiphendulile imibuzo . Futhi ngaphendula amalunga athize abambe iqhaza kwinkulumompikiswano. Abaxoxe ngesabelomali. Angicabanganga ukuthi kubalulekile ukuthi ngiphendule abantu engingathi ngesiZulu abebezinhlanhlathela nje esikhotheni ngenkulumo – ngoba nami ngingaze ngiduke, nginhlanhlathe. Ngiphendule abantu abakhulume ngesabelomali,” kusho uZuma.

Amaqembu aphikisayo okubalwa i-DA, i-EFF, i-Congress of the People (COPE),i-Freedom Front Plus (FF Plus), kanye ne-United Democratic Movement (UDM), awazange azihluphe ngokuza ephalamende njengoba ethi uZuma awasamthathi njengoMengameli.

Ngakolunye uhlangothi i-ANC ithi asizile ngokungezi ngoba uMengameli ukwazile ukuphendula imibuzo ngaphandle kokuphazanyiswa.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr

Related Posts