UMengameli ukhala ngokulahleka kwesithunzi ePhalamende

uMengameli wezwe u-Jacob Zuma, usezwakalise ukukhathazeka ngalokho akubize ngokulahleka kwesithunzi ephalamende.

uZuma ukusho lokhu njengoba kade ephendula imibizo yamalunga ephalamende kulandela inkulumo yesabelomali sehhovisi lakhe ayethule ngoLwesithathu ntambama.

“Ngijabule ukuthi ukwazile ukulawula iphalamende. Kodwa uma ngiphawula njengomuntu ohlale, ahlale eze kuleli phalamende ukuzobamba iqhaza, ngikholwa ukuthi iphalamende lakho kumele lenze okungaphezulu ukuze kube khona ukulawuleka kule ndlu,” kusho uZuma.

“Uma uya ezindaweni ezisemakhaya abantu bayangibuza ukuthi: nenzani kodwa kuleliya  phalamende? Futhi kunzima ukuphendula lokho,” kuqhuba uZuma.

“Kodwa-ke siyabonga somlomo. Ukucela nje kwami ukuba wonke amaqembu abengahlala impela axoxe ngendlela leli phalamende eliziphethe ngayo, ukuthi kubuyiswe isithunzi, ibingaba yinto enhle. Bayoyijabulela abantu bakithi. Bayojabula ukuthi sinephalamende elakha imithetho. Ngoba manje uma sinje, uma sesishaya umthetho abantu bazowuhlonipha kanjani?

“Wudaba lolu engicabanga ukuthi ludinga ukuthi ludingadwe yini njengamaqembu. Ningathi nihlonipha uMthethosisekelo ngakolunye uhlangothi, ngakolunye ningawuhloniphi. Ngoba uma kukhona amalungu angahloniphi le ndlu, ayiphazamisayo nje ukuthi ingaqhubeki, phela abasahloniphi amalungelo amalungu. Kodwa bafuna kuhlonishwe awabo. Awu, ake nilungise lento bakwethu. Phela ithi indaba ingaba nkulu ingabe isazekeka. Ayisazekeki le,” kugoqa uMengameli.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: youtube.com

Related Posts