Angeke kube nokuthula uma kusekhona uZuma: Malema

Umholi we Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, usefunge wagomela ukuthi angeke kuze kube khona ukuthula ephalamende uma nje uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, engakehli esihlalweni sobuMengameli.

uMalema ukusho lokhu ngenkathi yena kanye nalunga e-EFF bekhuluma nabezindaba ngaphandle kwephalamende kulandela ukukhishwa kwabo ngendluzula  ngabezokuphepha ephalamende.

i-EFF ibishaya phansi ngonyawo ithi angeke ize imvumele uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, ukuba akhulume ephalamende njengoba ithi ayisamthathi njengoMengameli wezwe.

i-EFF isola uMengameli ngokuthi waphula uMthethosisekelo nokuthi waphula isifungo asenza njengomengameli wezwe.

Leli qembu liyalele uSomlomo wephalamende, u-Baleka Mbete, ukuthi angalokothi avumele uZuma ukuba akhulume.

“Ungalokothi uvumele le ndoda ukuba ikhulume la,” kusho u-Floyd Shivambu, we-EFF.

uSomlomo utshele amalunga e-EFF ukuthi asikho isizathu sokuthi uMengameli angavunyelwa ukuba akhulume.

Isimo siye sashuba njengoba amalunga e-EFF ebefuna ukunikwa ithuba lokukhuluma uSomlomo, nokubeke kwacaca ukuthi angeke esayingena indaba yabo.

Emva kwalokho kube sengathi ithelwe ngezibonkolo i-EFF njengoba amalunga ayo abesememeza, ehhahhameza noSomlomo, engasalawuleki.

uMbete ube eseyalela u-Mbuyiseni Ndlonzi we-EFF ukuba aphume nowale waphetha ukwenzenjalo elekelelwa ozakwabo abebememeza ukuthi kungani kumele aphume nokuthi uSomlomo kumele atshele uZuma ukuba aphume bathi futhi uyena (uZuma) okumele abizelwe abavikeli bephalamende ukuba bamkhiphele ngaphandle.

“uZuma nguyena okumele ahambe. Akekho umuntu okumele ahambe la. uZuma akasihloniphanga isifungo sakhe sehhovisi. Asihambi la kule ndlu namhlanje,” kusho uMalema.

“Leso sigebengu kumele sihambe. Zuma… Jacob awusukume wena sikhulume nawe manje. Uyabona kodwa ukumosha kwakho okwenza la kuleli zwe? Musa ukuhleka, angihleki nawe,” amazwi elinye lamalunga e-EFF.

“Ningasibulala nenze konke enikuthandayo, asisabi lutho. Woza uzosibulala la,” kusho uMalema.

i-EFF ibe isishaya ingoma ethi “senzeni na” nokuyilapho okube sekubizwa khona abezokuphepha ephalamende ukuba bawakhiphele ngaphandle amalunga e-EFF.

uMalema uthi abasezukuzihlupha manje ngokuvula amacala ngoba alukho olwenziwayo wathi sebezoziphindiselela uma kukhona ababalwisayo.

“Ukuphela kwento eyoletha ukuthula la ukusula kwaZuma njengophawu lokuhlonipha iNkantolo yoMthethosisekelo kanye noMthethosisekelo,” kusho uMalema.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

Related Posts