Abaneme ‘ngokufunzwa’ amakhansela abe-ANC

Athukuthele ayaveva amanye amalunga eqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), ngalokho akubize ngokufunzwa abantu abazomela iqembu okhethweni kumawadi nakomasipala njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya mhla zintathu ku-August 2016.

NgoLwesine bekuwusuku lokugcina lokuhanjiswa kwamagama abazongenela ukhetho ngaphansi kwamaqembu noma ngokuzimela enhlanganweni eyangamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission ( IEC).

Ngawo uLwesine, ntambama, amalunga e-ANC anganeme abhikishe ngaphandle kwekomkhulu lale nhlangano e-Luthuli House, e-Johannesburg.

La malunga akhala ngokuthi uhlu lwamagama ahanjiswe kwa-IEC, abazongenela ukhetho, akusibo abantu abebebakhethile emawadini, kodwa bafunziwe bona.

Lama lunga athi angeke aze alubhade emcimbini wokwethulwa kwe-manifesto ye-ANC, e-Gauteng, ozokube use-FNB Stadium.

Amanye amalunga e-ANC asesabise ngokuthi azongenela ukhetho ngokuzimela uma kungukuthi uhlu lwe-ANC aluguqulwa.

Kodwa-ke i-ANC ithi laba abebebhikisha abantu nje abanganeme ngoba befuna kufakwe amagama abangani babo ohlwini lwabazongenela ukhetho yathi futhi banelungelo lokungenela ukhetho ngokuzimela uma bethanda.

view@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

 

Related Posts