Bahlongoza ukunyusa imali yokugibela abamatekisi

Inhlangano yosomatekisi, i-South African National Taxi Council (SantacoI) isixwayise abagibeli bamatekisi ngokuthi bazilungiselele ukunyuka kwamatekisi kusukela ngenyanga ka-July 2016.

Lokhu kuza emva kokunyuka kwentengo ya-petrol ngo-52c ,ilitha ngayinye, ngoLwesithathu.

Oyi-Chief Strategic Manager yakwa-Santaco, uBafana Magagula, uthi nakubona sekungaphezu kwamandla manje ngenxa yokunyuka kwezindleko zempilo.

“Hhayi sekuzwele kakhulu. Ngiyathemba ukuthi abagibeli abagibela amatekisi bangaba ubufakazi bokuthi impela la bantu laba kade besithwala bengakhuphuli. Ezindaweni eziningi bukhona ubufakazi bokuthi mhlawumbe iphelile iminyaka emibili, emithathu itekisi nje belokhu beligibela nje ngenani elilidwa.

“Angisho kubagibeli abangazi ukuthi ngenkathi kwenzeka lokho umnikazi wetekisi ulokhu ethwala izindleko ngoba yena ngapha u-petrol uyakhuphuka, inzalo yemalimboleko nokunye okuhambisa imoto kuyakhuphuka, kodwa-ke ngenxa yokuzwela nangokuncintisana esesinakho kudala ukuthi silokhu sibekezela, silokhu sithi indoda ayikhali.

“Kodwa-ke lokho ukungakhali kwendoda kuyasilimaza ngoba abantu abaningi bayawa manje kule bhizinisi,” kubeka uMagagula ngenkathi enengxoxo nomsakazo wakwa-SABC.

uMagagula uthi okungenani bazofaka noma u-5% kuya ku-10% noma ngaphezudlwana.

Uphinde wabavikela abamatekisi ngokuthi bona abayehlisi imali yokugibela uma sekwehla u-petrol wathi ukwehla kwawo akwenzi mehluko ngoba usuke kade unyuke kakhulu izikhathi eziningi kanti uma sewehla, wehla kanye ngemali encane.

Uqhube wathi ngale kwesisazthu sokunyuka kuka-petrol bese kuvele kushaye isikhathi sokuthi banyuse.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts