I-PAM izoba ekuqaleni ephepheni lokuvota

Iqembu lezepolitiki, i-Pan Africanist Movement (PAM) yilona elizohola amanye amaqembu phambili njengoba selikhethwe ukuba libe sekuqaleni ohlwini lwamaqembu azotholakala ephepheni lokuvota, (ballot paper) mhla zintathu ku-August 2016

Leli qembu libe senhlanhleni yokuthi kutonyulwe igama lalo phakathi kwamagama amaqembu angama-204 angenele ukhetho.

Lokhu kusho ukuthi kubo bonke omasipala lapho i-PAM izongenela khona ukhetho kuzoba iyona igama layo elizoba sekuqaleni.

Amanye amaqembu azolandelana ngokwezinhlamvu zokuqala emagameni awo (alphabetical order).

Ngokusho kwe-Vice Chairperson ye-Independent Electoral Commission (IEC), u-Terry Tselane, uthi sekuwumkhuba omdala ukuthi kutonyulwe noma yiliphi iqembu elizoba sekuqaleni kwi-ballot paper nokuyinto esiyenziwe iminyaka engama-22 uma kuwukhetho.

Uqhube wathi lolu hlelo lunobulungiswa kanti futhi umkhumba owenziwayo nakwamanye amazwe.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts