UZuma uthi alungenelelwe olwabacimimlilo abatelekile

uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, usecele uNgqongqoshe wezeMvelo, u-Edna Molewa, ukuba angenelele ekuxazululeni udaba lwabacimimlilo abangama-301 okubikwa ukuthi sebebeke phansi amathuluzi emva kokuthunyelwa ezweni lase-Canada ukuze bayosiza ekubhuleni umlilo.

Imibiko ithi laba basebenzi abaneme neze ngamaholo okuthiwa bazoholelwa wona nokubikwa ukuthi bathi awasikho lokhu okwakuvunyelwene ngakho ngaphambi kokuba balibangise kwelase-Canada.

Laba sebenzi bathunyelwa yinhlangano i-Working on Fire nokuyi-project yahulumeni ngaphansi kohlelo lwe- Expanded  Public Works Programme (EPWP). Lolu hlelo lungaphansi koMnyango wezeMvelo.

Bekukade kulindeleke ukuthi bachithe isikhathi esingangenyanga e-Canada ngenhloso yokulekelela i-Canada ukuba ikwazi ukunqoba imililo elokhu isha ubuhanguhangu emahlathini.

Abakwa-News24 babike ukuthi laba cishimlilo sebeshaye phansi ngonyawo bathi angeke baze babuye bengakayitholi imali yabo yize noma uhulumeni wase-Canada esecele iNingizimu Afrika ukuba ibabuyise ngokushesha.

uSihlalo we-Working on Fire, u-Johan Heine, ucashunwe kwabakwa-News24 ethi uma ngabe laba sebenzi sebebuyile bazobhekana nokuqondiswa izigwegwe ngokuteleka kwabo isigubhukane.

“ Abantu bosizo oluphuthumayo babalulekile futhi akufanele bateleke,” kusho u-Heine ophinde wangeza nangokuthi yize noma bebengathanda ukuthi laba baqhubeke basebenze kodwa ucabanga ukuthi awekho amathuba okuthi lokho kwenzeke.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: www.workingonfire.org

Related Posts