Sekuthunyelwe umxazululi kolwabacimimlilo abatelekile eCanada

uNgqongqoshe wezeMvelo, u-Edna Molewa, usethumele umxazululi odabeni oseluphenduke inkiyankiya lwabacimimlilo baseNingizimu Afrika abangenele isiteleka emva kokuthi bethunyelwe ezweni lase-Canada ngenhloso yokulekelela ekubhuleni umlilo olokhu usha ubuhanguhangu kuleliya lizwe.

Laba cimimlilo abangama-301 bathunyelwa yinhlangano i-Working on Fire, nokuyi-project yahulumeni ngaphansi kohlelo lwe- Expanded  Public Works Programme (EPWP). Lolu hlelo lungaphansi koMnyango wezeMvelo.

Bekukade kulindeleke ukuba bachithe isikhathi esingangenyanga e-Canada kodwa ubudlelwano sebumuncu phakathi kwabo nomqashi njengoba kunemibiko yokuthi abaneme neze ngamaholo okuthiwa bazoholelwa wona nabakhala ngokuthi awasikhona lokho ababevumelene ngakho nomqashi ngaphambi kokuba balibangise kwelase-Canada.

Abakwa-News24 babike ukuthi laba cishimlilo sebeshaye phansi ngonyawo bathi angeke baze babuye bengakayitholi imali yabo yize noma uhulumeni wase-Canada esecele iNingizimu Afrika ukuba ibabuyise ngokushesha.

u-Trevor Abrahams, we-Working on Fire, uyena osethunyelwe kwelase-Canada ukuba ayoxazulula izikhalo zabasebenzi ngokubambisana nezikhulu eziphezulu ze-Working on Fire kanye nalowo ongu-High Commissioner wase-Ningizimu Afrika e-Canada, uMembathisi Mdladlana.

Uma ngabe lolu daba lungaxazululeki kulindeleke ukuba laba cimimlilo bahlakazwe bese bebuyiselwa eNingizimu Afrika ngokushesha.

uSihlalo we-Working on Fire, u-Johan Heine, ucashunwe kwabakwa-News24 ethi uma ngabe laba sebenzi sebebuyile bazobhekana nokuqondiswa izigwegwe ngokuteleka kwabo isigubhukane.

“ Abantu bosizo oluphuthumayo babalulekile futhi akufanele bateleke,” kusho u-Heine ophinde wangeza nangokuthi yize noma bebengathanda ukuthi laba baqhubeke basebenze kodwa ucabanga ukuthi awekho amathuba okuthi lokho kwenzeke.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: workingonfire.org.za

 

 

Related Posts