Inkantolo ithi luzoqhubeka ukhetho lomasipala

iNkantolo yoMthethosisekelo isinqume ukuthi lungaqhubeka lubanjwe ukhetho lomasipala mhla zintathu ku-August 2016 yize noma ithole ukuthi inhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC) ihlulekile ukuhambisana noMthethosisekelo wezwe.

Lokhu kungenxa yokuhluleka kwe-IEC ukugcina ngendlela amakheli (address) ohlwini lwabantu abazovota, i-voter’s roll.

NgoLwesibili inkantolo yoMthethosisekelo ithole ukuthi i-IEC ihlulekile emizamweni yayo yokuthi ukhetho luqhubeke phezu kokuthi uhlu lwabantu abazovota lungenawo amakheli. Kodwa-ke leso sinqumo siye salengiswa kuze kube umhla zingama-30 June 2018.

Kodwa-ke inkantolo inqume ukuba i-IEC iqinisekise ukuthi amakheli abo bonke abavoti ababhalisile e-Tlokwe ayavela kuhlu lwabavoti ngaphambi kokhetho lwango-August 2016.

i-IEC yanikela eNkantolo yoMthethosisekelo kulandela isinqumo se-Electoral Court, neyanquma ukuthi i-IEC kumele inikezele amakheli abantu ababhalisele ukuvota okhethweni.

Le nhlango yakhala ngokuthi lokhu kungadala ukuthi izigidi zabantu zingakwazi ukuvota okhethweni lohulumeni basekhaya mhla zintathi ku-August 2016.

i-IEC isisamukele isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo nesisho ukuthi bonke abantu abangama-26.3 million, ababhalisela ukuvota, bazokwazi ukuvota ngo-August 2016.

“Kusukela manje, bonke abavoti, amaqembu ezepolitiki, abangenele ukhetho kanye nezikhulu zokhetho, sebengaqhubeka ngesiqiniseko ukulungiselela ukhetho lomasipala lonyaka ka-2016 ukuthi luqhubeke njengoba kuhleliwe mhla ziyi-3 August 2016,” kusho i-IEC.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts