IStokvel socansi, iMavuso, siwukukhohlakala: Zuma

uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, ugxeke kakhulu umkhuba wokukhokhelwa kwabantu besifazane imali ukuze kulalwe nabo ubusuku bonke, nodume ngele-Mavuso Stokvel.

uZuma ukusho lokhu ngenkathi kuwumgubho wosuku lwentsha enkundleni yezemidlalo, i-Orlando Stadium, e-Gauteng, ngoLwesine.

i-Mavuso Stokvel, ebuye ibizwe nge-Sex Stokvel, isanda kuba sematheni emithonjeni yezindaba kanti iye yaqgqama kakhulu ngenkathi ikhonjiswa kuhlelo lwaka-etv/eNCA, i-Check Point, ngo-May 2016.

 Igama elithi Mavuso yigama lokuzakhela elisetshenziswa elokishini nelisho imali enikwa owesifazane ekuseni uma ngabe esechithe ubusuku bonke nowesilisa. Lona umkhuba ojwayelekile e-Hammanskraal, e-Tshwane.

Kubikwa ukuthi njalo ngoMsombuluko kusihlwa amalunga akhetha indawo lapho kuzohlanganyelwa khona, kube ne-party, okuphuza kuyo abesifazane mahhala kanti ngaphambi kokuba kuhlukwane kuyaye kumenyezelwe i-Mavuso yangalelo langa, nokuyimali ezokhokhwa owesilisa emva kokuchitha ubusuku nowesifazane.

uZuma uchaze lo mkhuba njengento eshaqisayo futhi ewukukhohlakala.

“Bakwethu, kudingeka ukuthi siphinde sivikele intsha yethu, ikakhulukazi abesifazane abasebancane namantombazane, ekuhlukunyezweni nasekuxhashazweni ngemikhuba emisha neshaqisayo ezweni lethu, efana nalokhu okubizwa nge-sex party noma i-sex stokvel, eyaziwa nge-Mavuso.

“Hhawu! Naze nakhohlakala bantu. Yoh! Hheyi! Nizokwesatshwa. Angikaze ngikuzwe lokho. uNkulunkulu ababekhohlakele kwamanye amazwe wabajezisa. Wabafaka umlilo, basha. Ewu! Hheyi! Ngithuke kabi. Sex Party… Hhayi bo! Kanti liyafa izwe, sihlezi nje,” kubabaza uMengameli.

uZuma uthi abesifazane abasebancane akufanele bahlukunyezwe ngalolu hlobo futhi babe ngaphansi kobungozi obunje.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

 

Related Posts