Kugxekwe amaqembu aphikisayo nobugebengu ngodlame eTshwane

Ongqongqoshe emnyangweni eyehlukene yezokuvikela kuleli (security cluster) sebegxeke lokhu abakubize ngobugebengu kanye namaqembu ezepolitiki ngokuthi asizakale ngemibhikisho esiqubuke eTshwane ehambisana nodlame kanye nokucekelwa kwempahla.

uNgqongqoshe wezokuvikela, u-Nosiviwe Mapisa-Nqakula, uthi benguhulumeni angeke baze bazibekezelele nakancane izenzo zobugebengu.

“Sesiqaphele izinhlese zobugebengu esezisebenzise lesi simo ngokuphazamisa umnotho womphakathi nosekuholele ekuvalweni kwamanye amabhizinisi.

“Ayikho indawo yomphakathi ezophendulwa u-alibhadwa. Uhulumeni uyakugcizelela ukuthi noma ngabe iyiphi inhlobo yokusabisa noma ukuzitapela okwenziwa ababhikishi angeke kuze kubekezelelwe,” kusho uMapisa-Nqakula.

Ngakolunye uhlangothi uNgqongqoshe wezokuphepha kwezwe, u-David Mahlobo, uthi kunabantu asebebukela phansi ilungelo lokuzwakalisa izikhalo zabo.

“Kunalabantu ababukela phansi lama lungelo atholakala kanzima futhi bafaka izenzo zodlame, ukusabisa, ukucekelwa kwempahla.

“Yize noma abantu bezwakalisa izikhalo zabo ngokwepolitiki, kunabathile nezigebengu la – okuhlanganisa abanye abantu abasezikhundleni zokuhola kwamanye amaqembu, abazama ukuzuza ngalesi simo. Baphehla udlame, bahlela ukuthi empeleni badale udlame, ngale kwezikhundla abaziphethe emiphakathini yethu,” kusho u-Mahlobo.

Imibiko ithi okungenani angama-22 amabhasi ashisiwe kwaphinde kwaba nezigameko zokuzitapela ezitolo, ezinye zazo okungezabokufika kanye nesitolo swakwa-Nike.

Kuphinde kwabikwa nezigameko zokujikijelwa kwezimoto ngamatshe, ukuvalwa kwemigwaqo kanye nokushiswa kwamathayi.

Phakathi kwamalokishi obekudlange kuwo izigameko zodlame kubalwa kuwo i-Mamelodi, i-Atteridgeville, i-Hammanskraal kanye ne-Hatfield.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Leandri J van Vuuren ‏Twitter account

Related Posts