Sigxeke ukusebenza kwe-SABC isikhulu encwadini yokusula

Lowo obebambe njenge-Chief Executive Officer (Acting CEO) enhlanganweni yezokusakaza ngomoya kuleli i-South African Broadcasting Corporation (SABC), u-Jimi Matthews, ugxeke indlela i-SABC esebenza ngayo wathi yisona sizathu sokusula kwakhe.

Izindaba zokusula kuka-Matthews zisabalale ekuseni ngoMsombuluko kulandela ukufaka kwakhe isithombe sencwadi yokwesula enkundleni yezokuxhumana, i-Twitter.

Kule ncwandi u-Matthews uthi sekube yizinyanga eziningi ekubeka emumva lokho akholelwa kukhona ngoba kade ecabanga ukuthi angenza umehluko uma engaphakathi kwa-SABC okunokuba abe ngaphandle.

Uqhube wathi lokhu sekube nomthelela omubi kwindlela athatha ngayo izinqumo ngendlela efanele kanti futhi sekumenze waba yingxenye yezinqumo eziningi ezingalungile futhi angaziqhenyi ngazo.

“Ngifisa nokuxolisa kubantu abaningi esengibenzele phansi ngokuthi ngithule ngenkathi izwi lami belindingeka ukuzwakala.

“Okwenzeka e-SABC akulungile futhi angeke ngisakwazi ukuba yingxenye yakho,” kubeka u-Matthews encwadini yokusula ethunyelelwe usihlalo webhodi le-SABC, u-Professor Mbulaheni Maghuve.

i-SABC ilokhu isematheni mumva nje kulandela izinqumo nezinguquko eziningi eseziqhamuke noyi-Chief Operating Officer (COO) yayo, u-Hlaudi Motsoeneng.

Kusanda kusuka umsindo ngenkathi u-Motsoeneng ememezela ukuthi u-SABC awusezukuyisakaza imibhikisho enezigameko zodlame kanye nokucekelwa phansi kwempahla.

 Mumva nje iphephandaba i-Rapport libika ukuthi u-Motsoeneng useyalele izikhulu ze-SABC ukuthi kungabe kusaba khona izindaba ezingezinhle ezibikwa ngoMengameli Zuma ngoba ufanele ukunikezwa inhlonipho njengoMengameli wezwe.

Kodwa-ke i-City Press icaphune okhulumela i-SABC, u-Kaizer Kganyago, eziphika lezi zinsolo wathi abantu bayathanda nje ukunaka u-Motsoeneng.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts