Amaqembu angu-200, nabangu-61 014 abazongenela ukhetho

Amaqembu angama-200 kanye nabangenele ukhetho abayi-61 014 bazongenela ukhetho lohulumeni basekhaya olubhekwe ngabomvu mhla ziyi-3 August 2016.

Kodwa-ke akusiwo wonke umuntu okwazile ukungenela ukhetho njengoba kunabangu-8 350 abebengenele ukhetho abahoxisiwe ngenxa yokuthi bahlulekile ukuhambisa amaphepha afanele, ukungakhokhwa kwemali eyi-deposit kanye nokungabi abavoti ababhalisile komasipala abafuna ukungenela kubo ukhetho.

Kodwa-ke uKhomishana wenhlangano eyengamale ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC), u-Glen Mashinini, uthi lesi sibalo samaqembu azongenela ukhetho kanye nabazongenela ngokuzimela kusangenzeka sishintshe.

Lokhu kungenxa yokuthi kunamaqembu noma abazimele abangama-73 abakhokhe imali ngesikhathi esifanale kodwa bangawafakanga ama-reference number aqondile.

Isizathu sesibili ukuthi kube namaqembu noma abazimele abafake le nhlangano enkantolo ngenxa yokuthi abaneme ngokuhoxiswa ekungeneleni ukhetho.

i-IEC ikuqinisekisile ukuthi iyazi ngesigameko esisodwa senhlangano edlulisele udaba lokuhoxiswa kwayo kwi-Electoral Court.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-Lwesibili i-IEC iye yakuqinisekisa ukuthi iqembu le-National Freedom Party (NFP) lihoxisiwe ukuba libe yingxenye yokhetho ngenxa yokuhluleka ukukhokha imali engu-R400 000 ngaphambi kosuku oluwumnqamulajuqu lwamhlaka-2 June 2016.

Kulindeleke ukuba i-Electoral Court inqume ngoLwesine ukuthi leli qembu lizonikezwa yini ushwele ukuze lingenele ukhetho.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts