Kuzonquma inkantolo ngokungenela kwe-NFP ukhetho

uLwesine ngusuku lwamanqamu eqenjini le-National Freedom Party (NFP) mayelana nokuthi lizogcina likwazile yini ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya mhla zintathu ku-August 2016.

Lokhu kulandela ukuqinisekisa kwenhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission ukuthi leli qembu selihoxisiwe ukuthi libe yingxeye yamaqembu azongenela ukhetho.

i-NFP iye yahluleka ukukhokha imali eyisibambiso kwa-IEC ngaphambi kosuku olungumqamulajuqu mhlaka-2 June 2016.

 uNobhala Jikelele we-NFP uNhlanhla Khubisa uthi lokhu kube ngenxa yephutha elenziwe ngumgcinimafa we-NFP lokuphambanisa izinsuku nokuholele ekutheni imali bangayikhokhi ngesikhathi esifanele.

Leli qembu linethemba lokutha i-Electoral Court izokhipha isinqumo esizovuna lona ukuze likwazi ukungenela ukhetho.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: NFP Facebook page

Related Posts