Olwamanqamu kwi-NFP ngokungenela ukhetho

uLwesihlanu usuku lwamanqamu kwiqembu le-National Freedom Party (NFP) njengoba kulindeleke ukuthi lithi lishona ilanga leli qembu libe selazi ukuthi lizokwazi yini ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya olubhekwe ngabomvu mhlaka-3 August 2016.

Lokhu kulandela isinqumo esithathwe yinhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC), sokuhoxisa i-NFP okhethweni ngenxa yokuthi ihlulekile ukukhokha imali yesibambiso engu-R400 000 ngaphambi kosuku olungumnqamulajuqu, umhlaka-2 June 2016.

Leli qembu libe selidlulisela lolu daba kwinkantolo yezokhetho, i-Electoral Court.

uNobhala Jikelele we-NFP uNhlanhla Khubisa wathi lokhu kube ngenxa yephutha elenziwe ngumgcinimafa we-NFP lokuphambanisa izinsuku nokuholele ekutheni imali bangayikhokhi ngesikhathi esifanele. Waphika ukuthi kungenxa yezinkinga zezimali wathi iqembu linemali eyanele kwi-account.

NgoLwesine amalunga e-NFP abehlanganele eGugu Dlamini Park, eThekwini, nalapho ebezwakalisa khona ilaka lawo kulandela ukuhoxiswa kwaleli qembu okhethweni.

Amalunga e-NFP agxeke ubuholi baleli qembu ngalokho akubize ngokuba budedengu ngokuthi buhluleke ukuqinisekisa ukuthi bukhokha imali ngesikhathi esifanele kwa-IEC.

Leli qembu linethemba lokutha i-Electoral Court izokhipha isinqumo esizovuna lona ukuze likwazi ukungenela ukhetho.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: NFP Facebook page

Related Posts