Sitakulwe abaphathi abasha isiteshi se-TV ebesizovalwa

Ukushitsha kwabaphathi yikhona okutakule isiteshi sikamabonakude ebese kusele izinsukwana ngaphambi kokuba sivalwe, i-Glow TV.

i-Glow TV itholakala kwi-DStv (channel 167), iku-OpenView HD (channel 108) kanye nakwi-StarSat (channel 570) kanti igxile ezinhlelweni zabomdabu waseNdiya.

Ngasekuqaleni kuka-May 2016 lesi siteshi samemezela ukuthi sizogcina ukutholakala emoyeni mhla zingama-30 June 2016 ngenxa yezimo zezomnotho kanye nezindleko eziphezulu zezinhlelo.

Kulandela indumalo kubabukeli balesi siteshi emva kokumenyezelwa kwalezi zindaba, kuye kwaba nenkulu injabulo ezinkundleni zokuxhumana ngenkathi sekumenyezelwa ukuthi lesi siteshi angeke sisavalwa.

Lezi zindaba zimenyezelwe ngosuku obekulindeleke ukuthi lesi siteshi sigcine ngalo emoyeni, mhla zingama-30 June 2016.

i-Glow TV ibingaphansi kwe-Kagiso Media kanye ne-Urban Brew Studios kanti manje isinabaphathi abasha asebethathe izintambo, okuyi-Nismedia Group, ezinze e-Centurion, e-Gauteng.

Oyi-Nhloko ye-Nismedia Group, u-Nazeer Noormohamed, uthi isizathu esenze ukuthi bathenge lesi siteshi ukuthi bayakholelwa kusona kanti bakholwa ukuthi sisazoqhubeka senze kahle.

i-Nismedia Group yinkampani ebigxile kakhulu ekushicilileni amaphephandaba.

Kodwa-ke i-Glow TV ixwayise ababukeli balesi siteshi ukuthi ngenyanga ka-July kuzobe kudlala izinhlelo ebezivele zikhona neziphindayo bese kuthi ngo-August 2016 baqale ukudlala izinhlelo ezintsha.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts