I-ANC igxeka ukusefwa kwezindaba kwa-SABC

Iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), seliphumele obala lagxeka isinqumo sakamumva sokusefwa kwezindaba enhlanganweni esakaza ngomoya kuleli, i-South African Broadcasting Corporation (SABC).

uSihlalo wekomidi lezokuxhumana kwi-ANC, u-Jackson Mthembu, uthi njenge-ANC akukaze kuxhunywane nabo futhi abakaze baseseke isinqumo sokuthi zingabe zisasakazwa izigameko ezinodlame nokucekelwa phansi kwempahla kwa-SABC.

uMthembu uthi njengeqembu elibusayo kumele baziswe ngokushintsha kwemigomo yezokusakaza kwa-SABC, wathi ukungaziswa kwabo kukhombisa ngokusobala ukuthi babukelwa phansi.

“Lokhu kuyakhathaza njengoba kufana nokushitsha kwemigomo yeqembu elibusayo. Siyalawula. Ngakho ngaleyo ndlela uma kukhona lapho ofuna ukushintsha umgomo, futhi awuxhumani nathi, nalokho kukhombisa ukubukela phansi iqembu elibusayo,” kubeka uMthembu.

uMthembu uthi nabo beyi-ANC badunguza ebumnyameni njengabo bonke abantu baseNingizimu Afrika ngesinqumo esathathwa u-SABC wathi futhi ushintsho olukhulu njengalolu ezweni kufanele kuxhunyanwe nomphakathi, kuvunyelwane, ngaphambi kokuba kuthathwe izinqumo.

Uthi njengoSotswebhu we-ANC ephalamende uyazi ukuthi akukaze kuxhunywane nabantu ngokushintsha kwezinto kule nhlangano yezokusakaza.

i-SABC ilokhu isematheni kulezi zinsuku ngenxa yezinqumo eziningi eziqhamuke nalowo oyi-Chief Operating Officer (COO), u- Hlaudi Motsoeneng, naye osehlale esezindabeni.

Kusanda kusuka umsindo ngenkathi u-Motsoeneng ememezela ukuthi u-SABC awusezukuyisakaza imibhikisho enezigameko zodlame kanye nokucekelwa phansi kwempahla.

i-SABC yathi ukusakazwa kwezigameko zodlame kanye nokucekelwa kwemphahla kugqugquzela labo abazibandakanya kulezi zenzo ukuba bakwenze kakhulu ngoba befuna ukuvela kumabonakude.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts