I-ANC iyayiphika eyokugxambukela kwa-SABC

Iqembu elibusayo kuleli, i-African National Congress (ANC), lithi kuyishwa ukuthi kuhlale kusolwa lona ngokugxambukela ekusebenzeni kwenhlangano yezokusaka kuleli, i-South African Broadcasting Corporation (SABC).

uSihlalo wekomidi lezokuxhumana kwi-ANC, u-Jackson Mthembu, uthi kubalulekile ukuthi lo msakazeli womphakathi ukwazi ukubika ngokukhululeka futhi ngaphandle kokugxambukela kwezepolitiki.

“Ubuholi obebulandelana kuye kwagxekwa ngokugxambukela kwezepolitiki okuthile e-SABC. Futhi lokhu kuhlale kuthiwa kusegameni le-ANC. Kuyishwa kakhulu,” kubeka u-Mthembu.

uMthembu uthi beyi-ANC abakaze bacele muntu kwi-SABC ukuthi akhulumele i-ANC futhi akekho noyedwa umuntu omele i-ANC e-SABC.

“Siyakwazi ukuzimela. Ngakho asidingi muntu ukuthi sibe nabazosimela kwi-SABC,” kubeka uMthembu.

Uqhube wathi kunomehluko phakathi komsakazeli wombuso kanye nomsakazeli womphakathi. Wathi bona njenge-ANC balwela ukuba kube khona umsakazeli womphakathi futhi onomsebenzi ocacile wokusebenzela umphakathi ngakho angeke baze bagxambukele kulokho ngoba bakulwela kanzima.

Uthi yize noma i-ANC ihlale igxekwa ngokusebenzisa noma ukugxambukela ekusebenzeni kwe-SABC, kodwa akekho noyedwa oseze nobufakazi balokho.

Umthembu usho kanjena lowo obekade eyi-Chief Executive Officer (CEO) yakwa-SABC, u-Jimi Matthews, uvumile ukuthi i-SABC yavala ukucoshela nokusakaza  izindaba ngeqembu le-Economic Freedom Fighters (EFF) kanye nomholi walo, u-Julius Malema.

u-Matthews uthi lokhu kwaba ngumbono wabathile kwi-ANC, okuhlanganisa no-Motsoeneng. Uqhube wathi kwaba yisinqumo esingalungile futhi kwakungafanele bakwenze.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts