I-NFP izokwazi ukungenela ukhetho eNquthu

i-National Freedom Party (NFP) izokwazi ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya mhlaka-3 August 2016 yize noma isanda kuhoxiswa ukuthi ingenele ukhetho kuzwelonke.

Leli qembu lisanda kutheleka ngehlazo kulandela ukuhoxiswa ekungeneleni ukhetho yinhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commision (IEC), ngenxa yokuhluleka ukukhokha imali engu-R400 000, eyisibambiso, ngaphambi kosuku olungumqamulajuqu, umhlaka-2 June 2016.

i-IEC ikuqinisekisile ngoLwesihlanu ukuthi i-NFP izoba yingxenye yokhetho kuMasipala waseNquthu, KwaZulu Natali. Lokhu kungenxa yokuthi abaholi be-NFP eNquthu bakwazi ukukhokha ngesikhathi esifanele imali yokungenela ukhetho kwa-IEC.

Kubikwa ukuthi ayi-17 nje kuphela amakhansela leli qembu elizogadla ngawo eNquthu kanti abalelwa ngaphezu kwama-220 amawadi aphethwe yi-NFP ezweni lonke okuhlanganisa ne-Zululand District Municipality, okungumasipala leli qembu eliqhoqhobele izintambo kuwona.

Ngaphezu kwalokho leli qemqu alikalilahli ithemba ngokungenela ukhetho ezweni lonke emva kokuchithwa yi-Electoral Court ukuba iguqule isinqumo se-IEC. i-NFP ithi izolidlulisela e-Constitutional Court lolu daba.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: NFP Facebook page

Related Posts