Angeke babekezelelwe abazophazamisa ukhetho: uhulumeni

Uhulumeni waseNingizimu Afrika usuxwayise  umphakathi ngokuthi angeke baze babekezelelwe nakancane osikhwiliphambana, abazophazamisa ukuvota ngesikhathi sokhetho

Lokhu kuza njengoba sekusele isikhathi esingaphansi kwenyanga ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya olubhekwe ngabomvu mhlaka-3 August 2016.

Uhulumeni uthi kunemikhankaso eqhubekayo ukuqinisekisa ukuthi zonke izakhamizi zakuleli ziyaphepha futhi zizizwa ziphephile kanti iqhutshwa yi-National Joint Operational and Intelligence Structure (NATJOINTS).

Kuzoba nokusebenzisana phakathi kwe-South African Police Service (SAPS), i-National Prosecuting Authority (NPA), i-Department of Justice and Constitutional Development kanye ne-Legal Aid Board ukuqinisekisa ukuthi umthetho, i-Electoral Offences Act, uyagcinwa.

“Abezomthetho angeke baze bavumele noma yiziphi izenzo eziyisiphazamiso ezihlose ukuphuca amalungelo okuvota kubavoti.

“Ikhabhinethi ithanda ukunxusa bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthi baqinekise ukuthula kanye nozinzo ngaphambi kokhetho, ngesikhathi sokhetho kanye nasemva kokhetho lwa-2016 lohulumeni basekhaya,” kunxusa ikhabhinethi.

uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, wamemezela umhlaka-3 August 2016, okuwusuku lokuvota, njengeholidi ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi zonke izakhamizi ezibhalisele ukuvota ziyakwazi ukuya kovota ngokukhululeka.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts