U-SARS uzodalula imininingwane yabakweleta uNSFAS

Uya ngokuqina umkhankaso wesikhungo esixhasa abafundi abantulayo ngosizo lwezimali, i- National Student Financial Aid Scheme (NSFAS), wokuqoqa imali ekweletwa yilabo ababefunda ngoxhaso lwaso kodwa abangayingeni eyokukhokha.

Manje i-NSFAS isisebenzisana nebaqoqi bentela kuleli, i-South African Revenue Service (SARS) ukuze ikwazi ukuthungatha ababengabafundi kodwa abangasayikhokhi imali abayibolekwa u-NSFAS.

u-NSFAS usufakwe ohlwini lwezinhlaka okusemthethweni ukuthi u-SARS azikhiphele imininingwane yabakhokhi bentela.

uNgqongqoshe wezezimali, u-Pravin Gordhan, umemezele lo mthetho omusha mhla ziyi-8 July 2016 kanti ugunyanza (umthetho) ukuthi u-SARS akhiphe imininingwane yabakweletayo, okuhlanganisa amagama, i-tax reference number, imininingwane yokuxhumana, igama nemininingwane yomqashi kanye neminye imininingwane engaphathelene nezezimali.

Kuzokhumbuleka ukuthi i-NSFAS isanda kumemezela ukuthi isiqale ukusebenzisana nabaqashi, okubalwa uhulumeni kanye nabezinkampani ezizimele, ukuze kuqoqwe imali kulabo ababengabafundi asebesebenza.

Okhulumela i-NSFAS, u-Kagisho Mamabolo, uthi ukholwa ukuthi ukusebenzisana nezinhlaka zombuso kuzokwenza kube lula ukuthi i-NSFAS izingele bonke laba abangakhokhi.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Pixabay.com

 

Related Posts