Ayaqala ama-audition abacula owokholo eThekwini

Umshikashika wokuthungatha umculi ovelele ekuhlabeleleni umculo wokholo uyaqala ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwaMasipala weTheku kusukela mhla ziyi-16 July 2016 kuze kube umhla ziyi-10 September 2016.

Lokhu kuzokwenzeka emncintiswaneni waminyaka yonke, i-Gospel Icon Discovery Competition, edume ngele-Gospel ID.

Umncintiswano wonyaka ka-2016 kuzokube sekungowesine kanti abahleli balo mcimbi, okunguMasipala weTheku, bathi umcimbi wakulo nyaka uthembisa ukuba ngomkhulu kakhulu futhi kube ngoncono kakhulu kunale yangaphambilini.

Ozodla umhlanganiso kulo nyaka uzoguduka nesamba semali engu-R15 000 engukheshi, isivumelwano sokuqopha umculo (recording deal) kanye nethuba eliyingqayizivele lokushiyelana inkundla nabaculi abaziwayo be-Gospel emcimbini i-Essence Festival ngo-November.

Ozothatha indawo yesibili uzothola u-R10 000 bese kuthi ozothatha indawo yesithathu yena athole u-R5000.

Oyi-Head of Parks, Recreation and Culture kuMasipala weTheku, u-Thembinkosi Ngcobo, uthi lolu hlelo lungaphezu komncintiswano wokucula, kodwa luphinde lushintshe nezimpilo kulabo abasuke benqobile.

Nayi imininingwane yama-auditions ezindaweni ezihlukene:

16 July 2016 – Saturday, Besters Hall

17 July 2016 – Sunday, Amaoti Hall

23 July 2016 – Saturday, Amatikwe/ KwaGoqokazi hall

24 July 2016 – Sunday, Stonebridge Hall

30 July 2016 – Saturday, AA-Section Hall Umlazi

31 July 2016 – Sunday, V-Section Hall Umlazi

06 August 2016 – Saturday, Folweni Mduduzi Hall

07 August 2016 – Sunday, Wiggins Hall

13 August 2016 – Saturday, Hambanathi Hall

14 August 2016 – Sunday, Clermont Hall KwaSizakala

20 August 2016 – Saturday, Hammarsdale Hall

21 August 2016 – Sunday, Lamontville Hall

27 August 2016 – Saturday, Klaarwater Hall

28 August 2016 – Sunday, Magabheni Hall

03 September 2016 – Saturday, Stable Theatre

04 September 2016 – Sunday, KwaDinabakubo Hall

10 September 2016 – Saturday, Dassenhoek Hall

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts